2016-05-09

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nowym partnerem PIKW


Nowe kierunki Audyt IT, Kontrola zarządcza oraz Compliance w organizacji

PIKW we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe.

Oferta zawiera następujące kierunki studiów podyplomowych:

Szczegółowe informacje na stronach uczelni po kliknięciu na wybrany kierunek


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
  2. Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
  5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html


Zespół PIKW

Radosław Karykowski