Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem,
a w szczególności do przedsiębiorców, kadry kierowniczej organizacji, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za obszar compliance, w szczególności w obszarze przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz innym nieprawidłowościom, a także do audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 

  • uświadomienie słuchaczy o obowiązkach, zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z projektu ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP) w obszarze przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach,
  • wskazanie obszarów zagrożeń wynikających z nieprecyzyjnych przepisów UJŻP,
  • omówienie najlepszych praktyk w obszarze przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów, które mogą być przydatne dla spełnienia wymogów UJŻP przez przedsiębiorców,
  • wskazanie na rolę sygnalistów w organizacji oraz porównanie przepisów UJŻP dot. sygnalistów z innymi przepisami regulującymi niniejsze zagadnienie.

Program szkolenia

  • Wymogi UJŻP w obszarze przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów przez przedsiębiorców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów UJŻP;
  • Zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające z nieprecyzyjnych przepisów UJŻP;
  • Jak realizować wymogi UJŻP by zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy przez przedsiębiorców (odwołanie do dobrych praktyk, norm oraz innych przepisów prawa);
  • Kim są sygnaliści w rozumieniu UJŻP i przepisów unijnych (omówienie różnic oraz wymogów UJŻP; rola sygnalistów w organizacji)
  • Jak skutecznie wdrażać systemy anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w organizacji (omówienie doświadczeń, omówienie na przykładzie nowoczesnego systemu dla sygnalistów prawnych i technicznych aspektów dotyczących skutecznego systemu whistleblowingowego)

 

Forma szkolenia: wykład interaktywny, studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

Prowadzący

Były funkcjonariusz Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnych form przestępczości, w tym także gospodarczej. Jako zastępca, a następnie naczelnik wydziału analiz w CBA zarządzał oraz aktywnie rozwijał profesjonalną komórkę analiz strategicznych odpowiedzialną za identyfikację istotnych zagrożeń korupcyjnych oraz działań godzących w interesy ekonomiczne państwa.

Obecnie, w jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiada za obszar kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wykładowca z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, whistleblowingu, bezpieczeństwa informacji, analizy informacji.

Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Obecnie zdobywa uprawnienia auditora wiodącego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001:2016

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: k.kolasa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

 Zapraszamy do udziału