Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 14-10-2019 - 15-10-2019Zapisy do: 11-10-2019 pozostało 23 dni

Uczestnicy

Szkolenie skierowanejest w szczególności do audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osób, które chcą zostać kontrolerem wewnętrznym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie warsztatu audytora i kontrolera wewnętrznego oraz  praktycznych rozwiązań przeprowadzania kontroli, w sposób przejrzysty, przystępny i kompetentny z zakresu planowania, przygotowania oraz przeprowadzania  kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych

Program szkolenia

  1. Planowanie, przygotowanie i realizacja zadania kontrolnego
  2. Przygotowanie się kontrolera/audytora do przeprowadzenia kontroli
  3. Wykrywanie i dokumentowanie nieprawidłowości, ustalanie ich przyczyn i skutków 
  4.  Dokumentowanie postępowania kontrolnego - warsztaty - sporządzanie dokumentów w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego, w tym:  program kontroli, protokoły z przeprowadzenia dowodów, protokół z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń, notatki służbowej
  5. Dokumentacja pokontrolna, praktyczne aspekty pisania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienia pokontrolnego, sprawozdania z kontroli - warsztaty
  6. Informowanie o ustaleniach i wynikach z przeprowadzonego zadania - warsztaty
  7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  8. Komunikowanie wyników i monitorowanie realizacji zaleceń
  9. Studium przypadku

Prowadzący

Ekspert PIKW CFE, CICA, Zaświadczenie MF, certyfikat CBA,  wieloletni praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu,  kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

      Serdecznie zapraszamy do udziału      

 

 


«Szkolenia archiwum«