Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 17-06-2019 - 18-06-2019Zapisy do: 14-06-2019 pozostało 53 dni

Uczestnicy

Szkolenie skierowanejest w szczególności do audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osób, które chcą zostać kontrolerem wewnętrznym.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie warsztatu audytora i kontrolera wewnętrznego oraz  praktycznych rozwiązań przeprowadzania kontroli, w sposób przejrzysty, przystępny i kompetentny z zakresu planowania, przygotowania oraz przeprowadzania  kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Program szkolenia

  1. Planowanie, przygotowanie i realizacja zadania kontrolnego
  2. Przygotowanie się kontrolera/audytora do przeprowadzenia kontroli
  3. Wykrywanie i dokumentowanie nieprawidłowości, ustalanie ich przyczyn i skutków 
  4.  Dokumentowanie postępowania kontrolnego - warsztaty - sporządzanie dokumentów w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego, w tym:  program kontroli, protokoły z przeprowadzenia dowodów, protokół z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń, notatki służbowej
  5. Dokumentacja pokontrolna, praktyczne aspekty pisania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienia pokontrolnego, sprawozdania z kontroli - warsztaty
  6. Informowanie o ustaleniach i wynikach z przeprowadzonego zadania - warsztaty
  7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  8. Komunikowanie wyników i monitorowanie realizacji zaleceń
  9. Studium przypadku

 

Prowadzący

Ekspert PIKW CFE, CICA, Zaświadczenie MF, certyfikat CBA,  wieloletni praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu,  kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

 

Udział przyznaje

 

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. T.Chałubińskiego 8 (budynek biurowca, 10-piętro)

Centrum szkoleniowo-konferencyjne "Jupiter" ul. Towarowa 22

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

  

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Karolina Kolasa - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:k.kolasa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

 


«Szkolenia archiwum«