Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 26-03-2018 - 27-03-2018Zapisy do: 23-03-2018 pozostało 63 dni

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest w szczególności do audytorów i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie warsztatu audytora i kontrolera oraz  praktycznych rozwiązań przeprowadzania zadań, przekazanie praktycznej wiedzy, w sposób przejrzysty, przystępny, kompetentny z zakresu planowania, przygotowania i przeprowadzania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych. 

 

Program szkolenia

  • Planowanie, przygotowanie i realizacja zadania - studium przypadku
  • Zasady tworzenia dokumentacji z przeprowadzonego zadania - studium przypadku
  • Wykrywanie i dokumentowanie nieprawidłowości, ustalanie ich przyczyn i skutków,  - studium przypadku
  • Zasady tworzenia dokumentacji z przeprowadzonego zadania - studium przypadku
  • Informowanie o ustaleniach i wynikach z przeprowadzonego zadania - studium przypadku
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 

Prowadzący

Elżbieta Garczarek CFE, CICA, Zaświadczenie MF, certyfikat CBA,  wieloletni praktyk, audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w kontroli i audycie. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, audytu i kontroli, kontroli zarządczej. Wykładowca na Studiach podyplomowych w zakresie audytu,  kontroli, kontroli zarządczej, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autorka wielu publikacji z problematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej.

 

Udział przyznaje

 

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji :

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok.35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom,  ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Katowice

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

  

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Agnieszka Tomaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.tomaszewska@pikw.pl 

(22) 620-91-70| kom. 533 315 538| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Audyt wewnętrzny | Finanse / Budżet zadaniowy | Kontrola wewnętrzna