Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

 • kontrolerzy wewnętrzni
 • audytorzy   wewnętrzni
 • osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej     
 • kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych korzystający z wyników kontroli i audytu

 

 

Cel szkolenia

 

 • zapoznanie pracowników sektora samorządowego z zasadami wdrażania i funkcjonowania      systemu kontroli zarządczej
 • poznanie praktycznych rozwiązań i zdobycie umiejętności potrzebnych do budowania systemu kontroli zarządczej i jego bieżącego monitorowania.
 • poznanie praktycznych metod wyznaczania celów i analizy ryzyka

 

 

Osoba prowadząca

 

Antoni Sekuła (AW, CICA, ACFE). Doświadczony kontroler i audytor  wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp.

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych)

 

 • Systemy kontroli wewnętrznej – standardy międzynarodowe
 • Praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej (warsztaty)
 • Metodologia projektowania i wdrażania elementów kontroli zarządczej (warsztaty)
 • Dokumentowanie celów i zadań jednostki i komórek organizacyjnych dla potrzeb kontroli zarządczej.
 • Analiza ryzyka dla potrzeb kontroli zarządczej (warsztaty)
 • Dokumentowanie analizy ryzyka
 • Praktyczne wykorzystanie wyników analizy ryzyka w jednostce
 • Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – podsumowanie

 

 

Miejsce: Warszawa, Katowice

 

Punkty CPE: szkolenie jest premiowane 8 punktami CPE

 

Pobierz_zgloszenie.pdf

 

Kontakt bezpośredni Sylwia Dąbrowska


e-mail:  s.dabrowska@pikw.pl

 

Sylwia Dąbrowska

Inspektor ds. Szkoleń  

 

Office: +48 22 620 91 70 

Fax:    +48 22 620 94 36