Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

 

Warsztat jest przeznaczony dla kierowników średniego szczebla, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów w instytucjach  administracji publicznej lub jednostek samorządu terytorialnego.

 

Cel szkolenia

 

 • poznanie podstawowych zasad zarządzania ryzykiem,
 • nauka wprowadzania zarządzania procesowego w administracji publicznej,
 • ćwiczenie identyfikacji celów, opracowywanie mierników efektywności,
 • identyfikacja ryzyk specyficznych dla administracji publicznej,
 • tworzenie matryc ryzyka oraz konstruowanie mechanizmów kontrolnych,
 • dokonywanie analizy i hierarchii ryzyka w administracji publicznej.

 

Program szkolenia

 

 • Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli zarządczej.
 • Kształtowanie i opracowanie misji organizacji.
 • Wstęp do formowania ładu organizacyjnego.
 • Definicja ryzyka i procesowe podejście do funkcjonowania instytucji. Wpływ ryzyka na osiąganie celów.
 • Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie wdrożenia zarządzania ryzykiem.
 • Rola poszczególnych jednostek organizacyjnych w zarządzaniu ryzykiem.
 • Opis ryzyk w działalności instytucji publicznych.
 • Ustalanie priorytetów ryzyk.
 • Typy reakcji na ryzyko.
 • Praktyczne aspekty identyfikacji ryzyk.
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacja ryzyk w procesie i optymalizacja mechanizmów kontrolnych.
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych powstawania ryzyka
 • Polityka zarządzania ryzykiem.
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w jednostce.

 

Prowadzący

 

Trener- Praktyk. Ekspert w zakresie Audytu Wewnętrznego, Compliance oraz Corporate Governance, od 8 lat związany z sektorem bankowym.

Od 2008 roku związany z Bankiem, gdzie jako Audytor Wewnętrzny realizował projekty w obszarach m.in. rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, płatności, compliance, corporate governance oraz private banking. Od 2011 roku jest odpowiedzialny m.in. za wdrożenie metodologii audytu oraz proces samooceny jakości funkcji audytu wewnętrznego.

 

Udział przyznaje

 

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Ciołka 6,    Ośrodek Szkoleniowy Exploris       Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)  

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz_zgloszenie_.pdf

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Oswiadczenie_VAT.pdf

 

Kontakt

 

Sylwia Dąbrowska-Inspektor ds. szkoleń
e-mail:  s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654 10 44 | kom. 533 360 533 | fax (22) 620 94 36