Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Cel szkolenia

 

Nabycie umiejętności weryfikowania autentyczności przedstawionych dokumentów poprzez wykorzystanie dostępnych środków technicznych, oraz sposobów weryfikowania informacji zawartych w dokumentach. Zapoznanie z problematyką fałszerstw dokumentów w aspekcie prawym. Sposoby ujawniania przestępczości i możliwości wykrywcze organów ścigania.  

 

Osoby prowadzące

 

Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki  z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

 

Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 9 godz. dydaktycznych)

 

1. Definicja dokumentu – w rozumieniu ustawy kodeks karny

Omówienie rozdziału XXXVI KK – dotyczącego przestępstw p-ko dokumentom

 • art. 270 kk –fałszowanie dokumentów
 • art. 271 kk – fałszerstwo intelektualne
 • art. 276 kk – niszczenie dokumentów

 

2. Podział dokumentów

 

3. Metody fałszerstw

 

4. Badania autentyczności dokumentów

 

5. Badania pisma ręcznego i podpisu

 

6. Badania pisma maszynowego, dokumentów drukowanych oraz powielanych

 

7. Zabezpieczanie dokumentów do badań

 

8. Uzyskiwanie i pobieranie materiału porównawczego do pisma ręcznego, podpisu, pisma maszynowego, wydruku i odcisku pieczęci i stempli.

 

 • Sposoby weryfikowania autentyczności przedstawionych dokumentów:
 • dokumenty tożsamościowe
 • zaświadczenia z ZUS i US
 • zaświadczenia z zakładów pracy

 

9. Wykorzystanie środków technicznych w weryfikacji dokumentów

 

10. Sposoby weryfikowania informacji zawartych w dokumentach

 

 • pieczątki
 • firmy wystawiające zaświadczenia
 • numery telefonów
 • weryfikacji informacji podawanych przez w kwestionariuszach i formularzach

 

11. Ogólnodostępne bazy danych o osobach i firmach

 

Miejsce: Warszawa 

 

 

pdf Pobierz_zgloszenie

 

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka


e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36