swieta-w-pikw-2018-dobre-baner  

ODBIERZ 20% RABATU Z HASŁEM: "ŚWIĘTA"

 

Ofercie podlegają szkolenia wymienione poniżej:

 

Audyt informatyczny w praktyce 

 

Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z

 

Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO 

 

Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji

 

Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera
(szkolenie I stopnia)
 

 

 

Regulamin promocji:

  1. Promocja obejmuje wyłącznie szkolenia z powyższej listy.
  2. Aby skorzystać z promocji, należy zgłosić swój udział w szkoleniu nie później niż do końca rekrutacji ostatniego szkolenia (19.12.2018 r.). Rabat jest udzielany z dopiskiem "ŚWIĘTA".
  3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
  4. Promocja nie łączy się ze zniżką dla członków Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.
  5. Każda osoba biorąca udział w promocji oświadcza, iż zapoznała się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  6. Rabat dotyczy tylko ceny podstawowej szkolenia / kursu (bez kosztów noclegu itp.).
  7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Każda zmiana ogłaszana będzie na stronie internetowej www.pikw.pl.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.