1085.0029-06-2020 - 30-06-202028-06-2020 29
Narzędzia wspomagające organizację systemu zarządzania ochroną danych osobowych w praktyce

Uczestnicy

Warsztaty adresowane są do osób zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem danych w organizacjach, kontrolerów i audytorów, kadry zarządzającej oraz wszystkich osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy i nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie organizacji zarządzania ochroną danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podnoszenie kultury ochrony informacji uczestników, zapoznanie kursantów z wynikającymi z RODO obowiązkami Administratora (Danych Osobowych) oraz nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do ich realizacji.

Program szkolenia

Dzień 1

  1. Obowiązki Administratora Danych Osobowych w RODO
  2. Pojęcie bezpieczeństwa danych

Dzień 2

  1. Metodyka wdrożenia ochrony danych w organizacji
  2. Pojęcie incydentu i obsługa incydentów wg RODO
  3. Procesy obsługi praw osoby, której dane dotyczą
  4. Narzędzia informatyczne służące organizacji zarządzania ochroną danych osobowych
  5. Studium przypadku – ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji zarządzania ochroną danych osobowych za pomocą wybranych narzędzi informatycznych.

Prowadzący

Robert Toruj, były administrator systemów i sieci komputerowych, wykładowca. Obecnie analityk systemowy i  architekt systemów informatycznych, autor kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Problematyką ochrony danych zajmuje się od 20 lat.

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 91 70| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

    Zapraszamy do udziału     

RODO