English version

 

Kraków, 29-30 września 2016 r.

 

Synergia narzędzi systemu kontroli wewnętrznej

  

Szanowni Państwo,

 

XV Międzynarodowy Kongres, ponownie odbył się w jednej z najstarszych uczelni w Polsce jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tym roku możemy pochwalić się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 174 uczestników Kongresu. 

 

Mieliśmy zaszczyt już po raz piętnasty gościć Państwa na tym wyjątkowym wydarzeniu jakim jest Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania oszustw, który cieszy się już piętnastoletnią tradycją i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Umożliwia omówienie najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskanie opinii ekspertów z Polski jak i z zagranicy.
Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Wydarzenie specjalne - w trakcie kongresu odbyła się premiera najnowszej publikacji PIKW pt. "Analiza śledcza w procesie kontroli" Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją, w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla  kadry zarządzającej (więcej).

 

Honorowym Patronem XV Kongresu był:  

 

Spośród zaproszonych Gości i Prelegentów udział wzięli m.in.:

 • Gen. rez. dr inż. Tomasz Bąk - Prezes Instytutu Analizy Ryzyka 
 • Piotr Caliński - Ekspert ds. Audytu i Systemów Antykorupcyjnych
 • Nuno Castanheira - Dyrektor Audytu wew., wykładowca z wieloletnim doświadczeniem - Portugalia
 • Jerzy Chrobak - Zastępca Szefa Służby Celnej
 • Dariusz Daniluk - Niezależny konsultant w zakresie zarządzania i finansów.
 • Marek Dyjasz - Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz korupcji. Oficer policji w stanie spoczynku.
 • Paweł Guzik - p.o. Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji w Ministerstwie Finansów
 • Waldemar Ignaczak - Ekspert w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym.
 • Piotr Jaworski, CGAP - Dyrektor Biura Audytu i Kontroli, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Tomasz Kloze – Pełnomocnik ds. jakości, PCBC S.A.
 • Tatyana Lebedynets - Główny Audytor Narodowego Banku Ukrainy, Prezes IIA Ukraina - Ukraina
 • Krzysztof Pakoński CIA, CISA - Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa
 • Simon Steele - B.Sc. (Hons) FCIPS, Dyrektor wykonawczy w ArcBlue, Wielka Brytania
 • Jeremy Swinfen Green MA MBA FIC MAICPDyrektor w Mosoco Ltd, Lyonsdown Ltd, Wielka Brytania
 • Piotr Welenc - CISA, CGEIT, CRISC, CRMA - Dyrektor rozwoju rynku GRC, Wolters Kluwer S.A.

 

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

 • Kreowanie synergii pomiędzy audytem wewnętrznym a kluczowymi udziałowcami dla ustanowienia efektywnej funkcji audytu,
 • Jak dojść do realnych synergii pomiędzy systemem kontroli wewnętrznej a systemem zarządzania ryzykiem - perspektywa Zarządu/Kierownictwa organizacji,
 • Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 • Analiza śledcza w procesie kontroli - narzędzie wspierające system kontroli wewnętrznej,
 • Jak korzystać z dostępnych i obowiązkowych narzędzi kontroli zarządczej, aby uzyskać efekt synergii - dobre i złe doświadczenia administracji Krakowa widziane oczami audytora wewnętrznego,
 • Strategiczne zarządzanie jednostkami za pomocą narzędzi informatycznych wspierających governance-risk-compliance,
 • Jak formułować zalecenia, aby dokonać mocnej i trwałej zmiany w organizacji? Doświadczenia coachingu w audycie i kontroli.
 • Doświadczenia Służby Celnej we wdrażaniu systemowych rozwiązań antykorupcyjnych

 Prelekcje były tłumaczone symultanicznie na język polski lub angielski.

Kongres PIKW dedykowany jest dla:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Kontrolerów Finansowych
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć

Organizatorzy zapewnili:

 • materiały konferencyjne
 • obsługę cateringową kongresu: przerwy kawowe, lunch
 • obsługę techniczną w zakresie tłumaczenia wykładów
 • uczestnictwo w uroczystym bankiecie

 

Udział dał możliwość otrzymania:

 • 12 punktówProgramie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW
 • 12 punktów CPE nadanych przez NASBA / PIKW Registry ID:129051

    

Miejsce realizacji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, Kraków

 

         

Agenda Kongresu:

Link

 

Już wkrótce będzie dostępna fotorelacja i materiały filmowe z Kongresu 

 

Kontakt:

Aleksandra Pawlińska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.pawlińska@pikw.pl
tel.: (22) 620 95 40 | kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36 

 

PATRON HONOROWY  

 

 

 

PATRONAT MERYTORYCZNY

 

 

 

SPONSORZY


            

 

  

 

  PATRONI MEDIALNI

 

 

  

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR