Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 1285.00; Termin realizacji: 11-10-2018 - 12-10-2018Zapisy do: 09-10-2018 pozostało 13 dni

 WARSZTATY 

 

Zaprezentowane przykłady nadużyć i przestępstw gospodarczych stanowią doskonałe wzbogacenie doświadczenia praktycznego zarówno dla audytorów, menadżerów zarządzających personelem i procesami, a także dla członków organów sprawujących zarząd, czy nadzór właścicielski w przedsiębiorstwach prywatnych, państwowych i organizacjach pozarządowych. Duża frekwencja oraz aktywny udział dotychczasowych uczestników pokazują nam jak istotna jest ta tematyka oraz jak duże jest zapotrzebowanie na jej zgłębienie.

 

Uczestnicy

 

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza firm.

 

Cel warsztatów

 

Celem tych warsztatów jest przede wszystkim zaprezentowanie szeregu przykładów nadużyć oraz przestępstw gospodarczych, dokonywanych zarówno w mikroprzedsiębiorstwach, spółkach kapitałowych, jak i dużych instytucjach budżetowych. Jednocześnie pokazane zostaną koncepcje usprawnienia wybranych obszarów w przedsiębiorstwie.

Analiza zaprezentowanych nadużyć pozwoli zaplanować, wdrożyć oraz skontrolować działania zaradcze dla konkretnych zdarzeń (praca w grupach). Uczestnicy ocenią których nadużyć można byłoby uniknąć, w przypadku sprawnie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych i weryfikacyjnych. Grupy zapoznają się także z przykładowymi dokumentami (prawdziwe, zanonimizowane) i wykryją w nich nieprawidłowości. Poznają także najważniejsze cechy dokumentu (drukowanego i elektronicznego), aby miał wartość dowodową w postępowaniu przygotowawczym/sądowym.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe dobre praktyki z zakresu informatyki śledczej w kontekście prawidłowego zabezpieczania dowodów elektronicznych (dysków, pamięci, telefonów komórkowych).

 

Program warsztatów

 

 • analiza SWOT etyki w biznesie,
 • analiza umów - zapisy niekorzystne i niedozwolone - ćwiczenie,
 • co widać w podczerwieni – audyt kamerą termowizyjną,
 • pokaż mi komórkę, a powiem kim jesteś – ćwiczenie,
 • telefon komórkowy jako dowód w sprawie,
 • tele-wszystko w przedsiębiorstwie – możliwości i zagrożenia pracy wirtualnej,
 • istota zachowania łańcucha dowodowego dokumentacji drukowanej i elektronicznej,
 • kalkulacje kosztów uzyskania ... łapówki,
 • grzechy główne kadry: przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,
 • słabe punkty w jednostce organizacyjnej jako źródło przestępstw gospodarczych,
 • wachlarz przykładów wyrafinowanych nadużyć i nietypowych przestępstw gospodarczych,
 • skuteczność audytora w gromadzeniu dowodów,
 • dokumentacja księgowa elektroniczna i drukowana – którą analizować?,
 • dobre praktyki w informatyce śledczej,
 • analiza dowodów księgowych w poszukiwaniu nieprawidłowości i fałszerstw – ćwiczenie,
 • zabezpieczanie dowodów elektronicznych (dysk, pendrive i inne) – ćwiczenie,
 • opracowanie procedury realizacji dużej inwestycji – ćwiczenie,
 • etyka vs. zysk - czy możliwy jest kompromis?
 • etyka funkcjonariusza publicznego.
 • ryzyko ze strony zwalnianego/zwalniającego się pracownika (kradzież/usuwanie danych, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa) i sposoby jego eliminacji,
 • zanim sprawa trafi na rozprawę - czyli o zasadach postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.

 

Prowadzący

 

Absolwent studiów dziennych na Heriot-Watt University w Edynburgu (ukończone w roku 1996 na kierunku Elektronika i Elektrotechnika ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne), dodatkowo zaliczył kilkanaście przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa i technik negocjacji umów (część w jęz. angielskim) na Uczelni im. Łazarskigo w Warszawie. Poza dyplomem ukończenia studiów dziennych na uniwersytecie w Edynburgu posiada certyfikaty: FCE oraz CAE poświadczające biegłą znajomość języka angielskiego.

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (polski oraz amerykański certyfikat CICA), biegły skarbowy, biegły sądowy z zakresów: informatyki śledczej, telekomunikacji i analiz ekonomicznych inwestycji. Od 12 lat wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur, jednostek Policji, CBA, CBŚ, ABW, urzędów skarbowych oraz podmiotów prywatnych. Samodzielnie oraz zespołowo wykonał kilkadziesiąt audytów systemów komputerowych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz podmiotów prywatnych.

Prowadzi również szkolenia z powyższych zakresów dla audytorów wewnętrznych, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji oraz członków zarządów i innych osób decyzyjnych w różnych jednostkach organizacyjnych. Wykładał również na warszawskich uczelniach wyższych na studiach podyplomowych dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych.

W kwietniu 2012 r. otrzymał pozytywną rekomendację Rady Programowej na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto ukończył liczne szkolenia i warsztaty, w tym także z metodologii zarządzania projektami „PRINCE 2” oraz z zakresu „pozyskiwania środków pomocowych” (fundusze UE, Norway Grants).

Wielokrotnie uczestniczył jako kierownik projektów w pracach komisji przetargowych oraz komisji do odbioru przedmiotu zamówień przy projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Występował jako pełnomocnik odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Mediator sądowy w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, dot. zamówień publicznych, technicznych oraz międzynarodowych.

Posiada poświadczenia bezpieczeństwa: ŚCIŚLE TAJNE, ESA TOP SECRET, EUROPEAN UNION TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET (NATO).

 

Udział przyznaje

 

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 • 12 punktów CPE w tym 2 punkty z zakresu Etyki

                          

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Nocznickiego 33

Noclegi w hotelu współpracującym z PIKW

 

Uczestnictwo w warsztatach  

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oswiadczenie_VAT_.pdf

 

Kontakt 

 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................

 

Audyt wewnętrzny | Bezpieczeństwo informacji | Kontrola wewnętrzna | Nadużycia, oszustwa, korupcja | Przestępstwa finansowe