Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Perspektywiczni menedżerowie i przywódcy różnych szczebli

 

Cel szkolenia

 

 • poznanie paradygmatów sukcesu wirtuozów światowego biznesu -  praktycznego podejścia zachodu i ponadczasowej mądrości wschodu,
 • doskonalenieumiejętności przy wykorzystaniu instrumentów i paradygmatów osiągania sukcesu  przez najbogatszych tego  świata,
 • wsparcie dla rozwoju osobistego i firmy wynikające z podniesienia efektywności działania i kompetencji niezbędnych w trzecim tysiącleciu konkurencyjnego i zmieniającego się otoczenia,
 • uaktywnienie działania poprzez nowe poziomy myślenia osobistego biokomputera,
 • likwidacja starych i poznanie nowych nawyków  jako skrzyżowania : wiedzy, umiejętności i pragnienia
 • pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności w zakresie postrzegania i zachowań.

 

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych)

 

 • Blok psychologiczny wspierający zwiększenie zaangażowania i rozpoznanie  pozytywnych stron do sukcesu.
 • Trzecie tysiąclecie – czas ukierunkowany na sukces.
 • MindMap - kreatywne wsparcie  w drodze do sukcesu.
 • Zasilanie sukcesu  z biokomputera –„ resetowanie danych i wprowadzanie nowych”.
 • Terapia i coaching w procesie rozwoju.
 • Współczesne standardy pracy .
 • Balans praca –  mój życiowy biznes plan.
 • Programowanie sukcesu.
 • Przywódca  – „ kapitanem swojego statku”.
 • Komunikacja słowem, gestem, zachowaniem w służbie sukcesu.
 • Kroki do własnej efektywności.
 •  „ Szybowanie z orłami„- decyzje i ryzyko.
 • Przywódca i menedżer w zespole – rozpoznawanie preferencji i ról.
 • Etyka i CSR   – wspomaganie dla sukcesu.
 • Klucze do sukcesu.
 • Sukces oczami znawców.
 • Czynniki sukcesu  wg światowego bestselleru S.R. Coveya.
 • Techniki wschodnie dla osiągania sukcesu.
 • Sztuka wojenna oczami mistrzów.
 • Wojna – walka idei wg klasycznego dzieła Sun Tzu.
 • Rady Miyamoto Musahi .
 • Mądry wojownik i efekt bumerangu.
 • Wolne wnioski wspierające dalszy rozwój.

 

Osoba prowadząca

 

Elżbieta Maria Komorowska- uznany  Trener – Coach Wielokierunkowe wykształcenie -  kilka dyplomów wyższych uczelni  (SGH – Kolegium Gospodarki Światowej Warszawie;  UW w Warszawie; AE w Krakowie) z zakresu m. in:  zarządzania na świecie, psychologii, ekonomii, samorządu. Kilkanaście certyfikatów, również z udziałem  tzw. „guru światowego zarządzania”. Wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach dyrektorskich (  w tym również jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi; efekty pracy  zaskutkowały przyznaniem - za kadencji Dyrektora - tytułu Pracodawcy Roku w rankingu Newsweek oraz Business Centre Club); edukacyjne na wyższych uczelniach ( także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie ) oraz  trenerskie ( struktury biznesowe,  rządowe i samorządowe etc).

Autorka kliku książek,(w tym m. in.: „Vademecum skutecznego działania” ;„Sukces wyborczy i zawodowy z elementami protokołu dyplomatycznego ”), Kodeksu etycznego - opublikowanego  i prezentowanego na międzynarodowej konferencji;  ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania, psychologii zachowań  etc.)

 

pdfFormularz_zgloszeniowy.pdf

 

 

Miejsce: Warszawa/Katowice

 

Kontakt bezpośredni Sylwia Hołuj


e-mail: s.holuj@pikw.pl

 

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36