Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Odbiorcy szkolenia

 

Kierownicy jednostek i osoby odpowiedzialne za wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Cel szkolenia

 

Przedstawienie praktycznych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Aby zapewnić, że uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną, warsztatową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem szkolenie prowadzone będzie techniką warsztatową z wykorzystaniem dużej liczby ćwiczeń. O praktycznym charakterze szkolenia decyduje również doświadczenie i profil zawodowy prowadzącego, audytora, trenera realizującego wiele projektów doradczych w tym obszarze.

 

 

Osoba prowadząca

 

Piotr Jaworski CGAP , Certyfikat MF –  absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli i zarządzania zajmuje się od końca lat 90-tych. Jako  koordynator Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych prowadził projekty badawcze w zakresie polityki regionalnej, polityki rolnej i polityki bezpieczeństwa UE. W latach 2001-02 pracował w Macedonii i Serbii dla OBWE. W latach 2002-07 zajmował się funduszami strukturalnymi oraz Wspólną Polityką Rolną w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako Naczelnik Wydziału Audytu w ARiMR odpowiedzialny był m.in. za budowę systemu kontroli i zarządzania, a także ocenę efektywności i skuteczności realizowanych zadań. W ramach procesu akredytacji ARiMR jako Agencji Płatniczej aktywnie uczestniczył w wdrażaniu pierwszego systemu kontroli zarządczej opartego o COSO w sektorze publicznym. W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Obecnie właściciel firmy doradczej.

 

Współautor procedur kontroli zarządczej opartych o znowelizowaną Ustawę o Finansach Publicznych dla szeregu jednostek sektora finansów publicznych. Od początku obowiązywania znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych realizuje autorski program szkoleń z zakresu kontroli zarządczej – zarówno na poziomie centralnym (ministerstwa, urzędy centralne), regionalnym (Urzędy wojewódzkie i marszałkowskie) jak i lokalnym (powiaty i gminy).

 

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CGAP, audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, w trakcie certyfikacji CIA). Wieloletni wykładowca i trener w zakresie audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor wielu artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami.

 

Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 8 godz. dydaktycznych)

 

1.    Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

 

·         Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem)

·         Cele i zasady zarządzania ryzykiem

·         Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej

-         Standardy kontroli zarządczej

-         Wskazówki Ministerstwa Finansów

 

2.    Metody identyfikacji ryzyka – warsztaty

 

·         Burze mózgów

·         Kwestionariusze

·         Diagram Ishikway

·         Analiza potencjalnych strat

·         Analiza środowiskowa

·         Scenariusze zagrożeń

 

3.    Szacowanie ryzyka - warsztaty

 

·         Szacowanie prawdopodobieństwa

·         Szacowanie skutków

·         Mapowanie ryzyka

·         Hierarchizacja ryzyk

 

4.    Określanie reakcji na ryzyko - warsztaty

 

·         Tolerowanie

·         Przeniesienie

·         Wycofanie się

·         Działanie.

 

5.    Jak dokumentować zarządzania ryzykiem?

 

·         Polityka zarządzania ryzykiem

·         Rejestry ryzyk

·         Mapy ryzyka

·         Raportowanie

 

6.    Kto zarządza ryzykiem?

 

·         Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce

·         Rola kierownika jednostki

·         Rola pracowników

·         Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji

 

Miejsce: Warszawa

 

Pobierz_zgloszenie.pdf

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka


e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36