on-line1085.0011-04-2022 - 12-04-202208-04-2022 75
Jak wypracowywać trwałe i skuteczne rozwiązania wewnątrz organizacji, wykorzystując potencjał i doświadczenie pracowników, w odpowiedzi na postulaty odejścia od kultury stosowania przepisów na rzecz kultury osiągania rezultatów?

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz specjalistów zajmujących się doskonaleniem organizacji. Powinno zainteresować przede wszystkim tych, którzy chcą poznać metody rozwiązywania problemów, wzmacniania kreatywności, ukierunkowywania energii i potencjału grupy w celu generowania usprawnień.

Odbiorcami szkolenia są również specjaliści zajmujący się analizą efektywności i jakości procesów, którym zależy na rozwijaniu umiejętności praktycznego wykorzystywania metod analitycznych w doskonaleniu organizacji. W przypadku konfliktów mogą pełnić rolę niezależnego mediatora, eksperta, a znajomość metod pobudzania kreatywności i rozwiązywania problemów umożliwi im wsparcie organizacji w zwiększaniu skuteczności podczas wypracowywania i wdrażania działań doskonalących.

Cel szkolenia

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do rozwiązywania problemów w praktyce, czyli:

  • identyfikacji i analizy stanu obecnego,
  • stosowania metod pobudzania kreatywności w pracy zespołowej,
  • skutecznego wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Definicja pojęcia „dojrzałość organizacji” w kontekście zintegrowanego modelu dojrzałości organizacji CMMI 2.0
  • Identyfikacja, opis i komunikowanie ewentualnych problemów, analiza korzyści wynikających z ich rozwiązania, priorytetyzacja z wykorzystaniem macierzy Eisenhowera
  • Metody ilościowe w budowaniu dojrzałości organizacji: analiza przyczyn źródłowych: DMAIC, analiza Pareto, karty kontrolne, monitorowanie wyników procesu,
  • Rodzaje burzy mózgów i ich zastosowanie: klasyczna, analogia, antyteza, ukierunkowanie, metoda 6-3-5 i inne metody jakościowe w rozwiązywaniu problemów: wykres przyczynowo skutkowy wraz z macierzą kontroli i wpływu, diagram powiązań, metoda „5 razy dlaczego?”, diagram drzewa, diagram macierzowy, diagram pokrewieństwa i technika grupy nominalnej, SCAMPER i TRIZ, metoda 8D,`
  • Wykorzystanie mapy procesu w doskonaleniu, analiza efektywności cyklu procesu, analiza pracy w toku w celu określenia zapotrzebowania na pracowników,
  • Metoda pola sił i analiza interesariuszy w celu ograniczania oporu przed zmianą
  • Wdrażanie rozwiązań, planowanie działań i ich realizacja, komunikacja wewnętrzna na temat zmian, metoda A3, raportowanie podjętych działań.

Prowadzący

Andrzej Kasiński - Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................