Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

 


Uczestnicy

 

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów, osób zajmujących się przygotowaniem informacji o finansowaniu danej inwestycji oraz osób zajmujących się zarządzaniem i oceną ryzyka w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom kompendium wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz analiza szans i zagrożeń przy ich wyborze.

 

Program szkolenia

 

  • omówienie zewnętrznych źródeł finansowania – teoria
  • przykłady z praktyki zawodowej uczestników – praktyka
  • warsztaty – analiza SWOT każdego produktu – praca w grupach

 

Prowadzący

 

Andrzej Lechowicz - nauczyciel, dyrektor szkoły, menadżer w firmach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, bankowości, analizy finansowej.

 

Udział przyznaje

 

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnęrznych

 

Miejsce realizacji

 

Warszawa, ul. Wolska 191,    Hotel Colibra      Lokalizacja       Galeria zdjęć

opcjonalnie - Katowice*, Gdańsk*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Zgłoszenie_udziału

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT.pdf 

 

Kontakt 

 

Sylwia Dąbrowska – Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 360 533| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................