Zgłoś nadużycie - Whistleblower Hotline

Wspólna inicjatywa Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – PIKW i Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć - ACFE Polska (Polski Oddział The Association of Certified Fraud Examiners), która umożliwi Whistle-Blowers przekazania informacji o znanych im nadużyciach i oszustwach, szczególnie w ich środowisku pracy.

Klasyczna definicja „whistleblower” brzmi: to pracownik, były pracownik, lub członek organizacji , szczególnie przedsiębiorstwa lub jednostki administracji publicznej, który melduje nieprawidłowości do osób lub jednostek, które mają kompetencje (moc) i gotowość podejmowania działalności poprawczej. Taką nieprawidłowością może być łamanie lub nieprzestrzeganie prawa, regulacji czy zasad, lub zagrażanie interesu publicznego jak na przykład: oszustwa, łamanie praw dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia i korupcja.

Informacje można przekazać pisemnie na specjalny adres e-mailowy poprzez formularz strony www. 

Po ocenie przez prawnika i weryfikacji oraz rozmowy z autorem danej informacji, otrzyma on poradę i pomoc jak dalej ma on postępować (na przykład przekazania tej informacji odpowiedniej osobie wewnątrz swojej organizacji), lub do jakiej zewnętrznej osoby, organizacji poza zarządowej lub urzędu powinien on skierować daną informację. Dodatkowo, PIKW i ACFE Polska będą monitorować tą sprawę aż do skutku, zwracając szczególną uwagę na to, czy ten whistleblower nie ucierpiał z powodu wyjawienia tej informacji.

Whistle-Blowers Hot Line