Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Wstąp do Stowarzyszenia!

Deklarację proszę pobrać, wypełnić i wysłać na adres:
Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom
Gospodarczym i Korupcji
ul. Sienna 93, lok. 35
00-815 Warszawa

lub skan na adres e-mail: acfepolska@gmail.com

 

deklaracja członkostwa - pobierz druk