on-line1035.00

obraz_2020-10-30_122047

 

PROMOCJA TRWA! DOSTĘP NA 1 STANOWISKO - 399.00 PLN

 

DLACZEGO TO SZKOLENIE JEST WYJĄTKOWE?

 • Szkolenie obejmuje kilkadziesiąt filmów szczegółowo pokazujących jak wykonać każdy kolejny krok w analizie danych procesowych. Nie zawiera teorii. Wszystkie zaprezentowane analizy wykonane są w oparciu o praktyczne przykłady, w wielu przypadkach na bazie rzeczywistych zanonimizowanych danych.
 • Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem analiz, począwszy od etapu przygotowania zebranych danych, poprzez wybór właściwej metody i wykonanie analizy z wykorzystaniem systemu Minitab aż do etapu interpretacji uzyskiwanych wyników i komunikowania ich w organizacji w taki sposób aby inspirowały do podjęcia działań optymalizacyjnych.
 • To szkolenie ma przynieść efekt w postaci nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w Twojej pracy. Dlatego wskazane jest wielokrotne odtwarzanie poszczególnych filmów i na ich podstawie wykonywanie ćwiczeń.

 

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI SZKOLENIU?

W codziennej praktyce w wielu przypadkach decyzje dotyczące doskonalenia procesów nie są podejmowane w oparciu o wyniki analizy rzeczywistych danych procesowych. Wynika to z kilku barier:

 • niezrozumiałe pojęcia statystyczne
 • skomplikowany w praktycznym użyciu Excel, nieznana funkcjonalność dedykowanych systemów statystycznych np. Minitab. Jeśli ktoś chciałby zacząć posługiwać się Minitabem – wyłącznie wersja angielska systemu np. help
 • opór w organizacji, niechęć do przyjmowania do wiadomości wyników analizy danych procesowych.
 • Dlatego nawet w przypadku ukończenia szkoleń zaawansowanych np. Green Belt lub Black Belt Lean Six Sigma, absolwent nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić analizy danych procesowych. Celem szkolenia jest zmniejszenie tych barier, uzupełnienie praktycznych umiejętności specjalistów zajmujących się doskonaleniem procesów.

 

Szkolenie powstało z myślą o przedsiębiorstwach, urzędach i innych organizacjach, które wykonują procesy masowe. Kierowane jest do specjalistów zajmujących się projektowaniem i optymalizacją procesów, w tym absolwentów szkoleń Lean Six Sigma, którzy dotychczas nie wykonywali w praktyce analizy danych z wykorzystaniem systemu Minitab.

 

 

ODBIORCAMI SZKOLENIA SĄ RÓWNIEŻ:

 • pełnomocnicy ds. jakości – szkolenie daje szanse rozwijać swoje umiejętności praktycznej analizy danych w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • pracownicy działów kontroli jakości – szkolenie może inspirować do wzbogacenia metod kontrolnych,
 • audytorzy wewnętrzni, osoby weryfikujące i raportujące problemy związane z procesami i jakością w tym pracownicy kontrolingu, hurtowni danych – w rekomendacjach jest zawsze miejsce na wnioski dotyczące możliwości monitorowania działalności operacyjnej i analizowania danych procesowych,
 • pracownicy zajmujący się badaniami satysfakcji klientów – szkolenie umożliwia rozwinięcie umiejętności w zakresie analizowania przyczyn dysfunkcji widocznej w wynikach badań np. NPS
 • analitycy biznesowi w tym zajmujący się automatyzacją procesów – identyfikacja powodów rezygnacji klientów, błędów lub opóźnień w obecnych procesach przekłada się na wymagania biznesowe.

W TYM SZKOLENIU:

 • nie ma statystyki w wydaniu „akademickim” nawet jeśli dla wielu może to być odbierane jako „upraszczanie” – są wyłącznie przykłady i sekunda po sekundzie pokazane kolejne kroki analizy, z wyjaśnieniem,
 • na ekranie przez większość czasu uczestnik widzi jak wykonywać kolejne działania w Minitabie, wystarczy potem robić tak samo,
 • każdy z filmów zawiera prezentację kolejnej metody, można je zatrzymywać i do nich wracać wielokrotnie, zgodnie z potrzebami,
 • szkolenie kończy się pracą samodzielną, która jest indywidualnie omawiana przed wystawieniem certyfikatu,
 • absolwent uzyskuje „rękojmię” po szkoleniu, może korzystać z FAQ i komunikować swoje problemy, pytania pojawiające się przy okazji pierwszych samodzielnych analiz, zanim przedstawi je oficjalnie w swojej organizacji.

 

Program szkolenia obejmuje kilkadziesiąt filmów pokazujących kolejne analizy danych z wykorzystaniem systemu Minitab. Analizy danych procesowych zgrupowane są w 3 modułach:

 

 • Analizy prowadzące do kalkulacji wyniku jakościowego procesu
 • Identyfikacja czynników istotnie wpływających na poziom jakości procesu
 • Badanie stabilności procesu, identyfikacja przyczyn krótkotrwałych destabilizacji procesu
 • Uwaga skupiona jest na kluczowych dla przedsiębiorstwa procesach na styku klientem: sprzedażowych, transakcyjnych i obsługi klientów.

WYKUP DOSTĘP:

Analiza danych procesowych z wykorzystaniem systemu Minitab - 1 STANOWISKO

Analiza danych procesowych z wykorzystaniem systemu Minitab - 10 STANOWISK

 

Kontakt

biuro@pikw.pl

tel:654-10-44