on-line1185.0029-08-2022 - 30-08-202226-08-2022 15

Uczestnicy:

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego stosowania przepisów ustawy : ,,Prawo zamówień publicznych'' pod kątem stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne , z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, kontroli Prezesa UZP, wymagających ich ujęcia w praktyce udzielania zamówień publicznych. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki, niezbędne do udzielania zamówień publicznych w oparciu o przygotowane listy sprawdzające.

Podczas szkolenia omawiane będą przykłady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia , kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne, uwzględniające aspekty społeczne. 

Omówione także zostaną praktyczne aspekty ostatnich zmian w przepisach ustawy : ,,Prawo zamówień publicznych''  oraz ich wpływ na system zamówień publicznych. 

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia:

Ujednolicony test ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze, materiały szkoleniowe w formie prezentacji, ćwiczenia, listy sprawdzające.

 

Program szkolenia :

 1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:
 • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy: ,, Prawo zamówień publicznych"
 1. Klauzule społeczne jako istotny wpływ na  elementy  polityki społecznej
 • wnioski wypływające z realizacji zamówień publicznych , uwzględniających klauzule społeczne
 1. Społeczne zamówienia publiczne w prawie UE

     4. Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych

 • aspekty społeczne przy określaniu opisu przedmiotu zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę

         - czynności związane z zastosowaniem klauzul w trakcie realizacji zamówienia

 • aspekty społeczne w ramach przeprowadzania kwalifikacji podmiotowej wykonawców

          - elementy społeczne w warunkach udziału w postępowaniu

          - elementy społeczne w przesłankach wykluczenia wykonawców

 • społeczne kryteria oceny ofert.
 1. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, dotyczące aspektów społecznych. 

      6. Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania aspektów społecznych w oparciu o listy                        sprawdzające.

      7. Dobre praktyki – przykłady w zakresie aspektów społecznych w robotach budowlanych,                    usługach.

 

Prowadzący

Audytor wewnętrzny – uprawnienia Ministra Finansów , Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

      Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................