Warszawadla średnio-zaawansowanych22-09-2022 - 14-10-202221-09-2022 86
Absolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Śledczego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Opis i cel

 

Kurs modułowy - Audyt śledczy w procesie kontroli - Kompleksowa metoda wykrywania i dokumentowania zagrożeń przestępstwami gospodarczymi, oszustwami, nadużyciami i korupcją.

Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu absolwenci uzyskują: 

 

 • Certyfikat Audytora Śledczego I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych kwalifikacji.
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiWbezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.   

 

 

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytu śledczego / kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w gospodarce i administracji publicznej.

 

Cel

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. 

Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji   do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego.

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

 

Osoby prowadzące

Praktycy, audytorzy, eksperci organów ścigania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym również na poziomie międzynarodowym.

Noty biograficzne prowadzących kurs  są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt j.juchnowicz@pikw.pl 

 

Program

Program ramowy

MODUŁ I  22-23 września 2022 r.

 • Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

 • Aspekty prawne i kryminologiczne wybranych przestępstw gospodarczych

 • Zabezpieczenie dowodów w ramach audytu śledczego /zeznania, wywiad, dokumenty, dowody elektroniczne/

 

MODUŁ II  29-30 września 2022 r.

 • Informacja w procesie audytu śledczego
 • Wywiad jako metoda pozyskiwania informacji

 • Metody oraz techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań z wykorzystaniem taktyki FBI   

 

MODUŁ III 6-7 października 2022 r.

 • Charakterystyka informacji wywiadowczej

 • Analiza śledcza, nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

 

MODUŁ IV 12-13 października 2022 r. 

 • Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej – warsztaty, studium przypadku
 • Audyt śledczy w praktyce

Repetytorium i egzamin 14 października 2022 r. 

Repetytorium 4 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 4 godz. dydaktyczne

 

Szczegółowy program kursu jest dostępny na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej udziałem w kursie, bądź w wybranym module, kontakt biuro@pikw.pl

 

 

Program Ustawicznego Kształcenia

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 4800 zł netto/os

Cena obejmuje: zajęcia - 80 godzin dydaktycznych (w tym 72 godziny zajęć + 4 godziny repetytorium + max. 4 godziny egzamin ), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad) oraz przy wyborze opcji z noclegiem pełne, całodzienne wyżywienie. .

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zgłoszenie udziału

 

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44|533-220-400| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału

 


Szanowni Państwo,

na chwilę obecną, z uwagi na bieżącą sytuację, wszystkie kursy realizowane są w formie on-line LIVE, bieżąca oferta jest dostępna TUTAJ