on-line595.0018-07-2024 - 18-07-202417-07-2024 4

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest w szczególności do kierownictwa firm i organizacji podlegających RODO (nie dotyczy DODO!), przedstawicieli działów IT i innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych w swoich firmach.

Cel warsztatów

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat RODO po 3 latach obowiązywania Rozporządzenia, na bazie doświadczeń własnych i analizy decyzji urzędowych w Unii Europejskiej, przekazane przez praktyka pełniącego funkcję Inspektora ochrony danych. Podstawą wykładu jest tematyka analizy ryzyka, stanowiąca kluczowy temat w RODO.

Program warsztatów

 • Wstęp
 • Co musimy zrobić w organizacji?
 • Co możemy zrobić w organizacji?
 • Co warto zrobić w organizacji?
 • Czym różni się analiza PIA i DPIA od podejścia szacowania ryzyka wg ISO 27001 – elementy wspólne i elementy typowe dla wymagań RODO – praktyczne case study
 • Omówienie różnych problemów praktycznych, zależnie od potrzeb grupy
  i zapisanych uczestników na podstawie przygotowanego materiału bazowego – przykłady, propozycje rozwiązań, odpowiedzi na pytania
 • Co wynika dla organizacji na podstawie omówienia kilku wybranych kar w UE
 • Podsumowanie

Osoba prowadząca

Ekpert PIKW – mgr inż. elektronik, dypl. risk manager, konsultant ds. zarządzania ryzykiem, inspektor ochrony danych.

Specjalizacja: ryzyko operacyjne, ryzyko zawodowe, ryzyko projektu, ryzyko techniczne (w oparciu o opracowaną metodykę autorską), ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.
Główne certyfikaty: międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem CRISC, europejski certyfikat bezpieczeństwa IT EITCA/IS, audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wiodący OHSAS 18001. Posiada również certyfikaty: certyfikat zarządzania projektami IPMA D, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man.

 

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w warsztatach

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz zgłoszeniowy 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT 

Kontakt 

Wioleta Gołaszewska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36