Miejsce realizacji: Warszawa; Poziom: dla średnio-zaawansowanych; Cena: 720.00; Termin realizacji: 18-05-2020 - 18-05-2020Zapisy do: 17-05-2020 pozostało 44 dni
Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania i zabezpieczania dowodów w procesie kontroli i audytu.

Cel szkolenia :

Na zajęciach słuchacze:

 1. Poznają podstawy postępowania karnego i cywilnego w zakresie dowodów;
 2. Poznają podstawy prawne pozyskiwania dowodów „prywatnych”;
 3. Nabędą umiejętność właściwego dokumentowania nieprawidłowości i działań godzących w interesy firmy/instytucji.

Opis szkolenia:

Podział dowodów, podstawy prawne gromadzenia dowodów „prywatnych”, sposoby ich prawidłowego pozyskania i dokumentowania.

Forma prowadzonych zajęć:

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie interaktywnej – wykład, prezentacja multimedialna oraz proste ćwiczenia.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do procedury karnej i cywilnej:

 • Katalog dowodów w procedurze karnej i cywilnej;
 • Źródło dowodu i środek dowodowy;
 • Podział dowodów;

2. Wyjaśnienie pojęcia dowody „prywatne”:

 • Sposoby wprowadzenia do procesu dowodów „prywatnych”;
 • Czynności kontrolujące dowody;

3. Zapoznanie z podstawami prawnymi pozyskiwania dowodów „prywatnych”:

 • Powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące pozyskiwanie dowodów „prywatnych”;

4. Zapoznanie z przykładami działań godzących w interesy firmy/instytucji i sposobami dokumentowania nieprawidłowości w postępowaniach kontrolnych:

 • Przykłady nagannych i szkodliwych działań na szkodę firmy/instytucji;
 • Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich prawidłowe pozyskiwanie i dokumentowanie;

5. Praktyczne ćwiczenia w zakresie prawidłowego dokumentowania materiału dowodowego.

Notka biograficzna trenera:

Trener PIKW - Dyplomowana audytor, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu, posiada Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW, Członek: ACFE Poland Chapter #183 Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska.

Miejsce realizacji:

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Udział w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT 

Kontakt: 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl   

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

...............................................  Zapraszamy do udziału  ...................................................

Audyt wewnętrzny | Bankowość / Ubezpieczenia | Finanse / Budżet zadaniowy | Kontrola wewnętrzna | Nadużycia, oszustwa, korupcja | Przestępstwa finansowe