hoderadr Jolanta Hadera  - Doktor nauk ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym (w nadzorze bankowym, kontroli, audycie oraz zarządzaniu ryzykiem). W ramach pracy w audycie i kontroli opracowywała procedury i metodyki badania poszczególnych obszarów, regulacje wewnętrzne normujące funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli, przeprowadzała i kierowała audytami. Zaprojektowała i wdrażała zautomatyzowany proces wydawania oraz monitorowania zaleceń.

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.


 

 

Kierując Departamentem Ryzyka w jednym z banków zajmowała się szerokim spektrum tematów z obszaru zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności ryzykiem kredytowym, koncentracji, stopy procentowej, płynności, walutowym, operacyjnym, outsourcingu oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadziła szereg szkoleń z zakresu kontroli wewnętrznej oraz audytowania poszczególnych obszarów ryzyka. Obecnie współpracuje ze spółką Mikronika - odpowiada m.in. za merytoryczny rozwój Systemu Smart Audit wraz z PIKW.