Program konferencji

Dzień 1 - 7 czerwca 2022

 • 09:00 – 09:10
 • Rozpoczęcie konferencji
  Alicja Hoc-Rolińska, Dyrektor Biura Audytu PIKW
  Adam Chwalisz, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW
 • 09:10 – 09:30
 • Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski, Zarząd PIKW
  Rafał Krzemień, Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW
  Tomasz Szmel, Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie
 • 09:30 – 10:00
 • Małgorzata Humel-Maciewiczak, Najwyższa Izba Kontroli - Standardy kontroli zarządczej w kontrolach Najwyższej Izby Kontroli – NADZÓR
 • 10:00 – 10:30
 • Karol Kwiatkowski, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego - Rola audytu wewnętrznego w procesie zmian w organizacji
 • 10:30 – 11:00
 • Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Białymstoku,

  Magdalena Sawicka, Zastępca Dyrektora Oddziału NASK- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Białymstoku,

  „EZD PUW i EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej”

Przerwa

 • 11:10 – 11:40
 • Katarzyna Kasprów-Romaniuk, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Rola uczestnika w  procesie inwestycyjnym

 • 11:40 – 12:10
 • Katarzyna Hoc-Grzeczkowicz, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Błędy zarządzania projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków publicznych

 • 12:10 – 12:40
 • Wojciech Górnik, Z-ca Dyrektora w CSIOZ, Właściciel firmy Organizacja i Zarządzanie Projektami - Prowadzenie inwestycji w czasie pandemii

Przerwa

 • 12:50 – 13:20
 • Przemysław Szczurek, Senior Manager ds Bezpieczeństwa Informacji, TÜV NORD Polska

  Czy jesteś gotowy na cyberatak? Analiza procesu decyzyjnego podczas ataku cybernetycznego
 • 13:20 – 13:50
 • dr Joanna Przybylska, CGAP, Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej - Zarządzanie kryzysowe w świetle standardów kontroli zarządczej

 • 13:50 – 14:20
 • Eryk Brodnicki, Prezes Zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa - Zarządzanie danymi osobowymi w procesie zmian   

Przerwa

 • 14:30 – 15:00
 • dr (płk rez.) Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski, prezes ASIS Poland, Doradca Red HisPol/UNED ds. bezpieczeństwa - Audyt cyberbezpieczeństwa - kiedy świat wirtualny staje się rzeczywistością

 • 15:00 – 15:30
 • Marek Zieliński, Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej - Rola Audytora a odpowiedzialność Kierownika Jednostki w procesie inwestycyjnym
 • 15:30 – 16:00
 • dr hab. Tomasz Słomka, Doktor habilitowany nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Inicjatyw dla Środowiska - Odpowiedzialność władzy za bezpieczne warunki życia obywateli w sytuacjach kryzysowych

 • 16:00 – 16:15
 • Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

Dzień 2 - 8 czerwca 2022

 • 08:50 – 09:00

 • Powitanie uczestników, rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

 • 09:00 – 09:30

 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Adiunkt Katedry Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki - Wybrane aspekty zarządzania organem administracji publicznej w warunkach zmian otoczenia prawnego i technologicznego

 • 09:30 – 10:00

 • dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi - Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi w warunkach niepewności – innowacyjność organizacyjna

 • 10:00 – 10:30

 • Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w służbach mundurowych

Przerwa

 • 10:40 – 11:10

 • Anna Wojciechowska-Nowak, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Etyka w organizacji. Wartości deklarowane a wartości praktykowane.

 • 11:10 – 11:40

 • Paweł Cybulski, Ekspert PIKW -  Audyt procesu zapobiegania praniu pieniędzy w jednostkach sektora finansów publicznych – koncepcja organizacji

 • 11:40 – 12:10

 • dr Aneta Kowalewska, Zastępca Burmistrza Miasta Wyszków

  Środowisko wewnętrzne – Ewaluacja rozwoju kompetencji

Przerwa

 • 12:20 – 12:50

 • Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktycy Compliance - Wdrożyliśmy system whistleblowingowy i co dalej?

 • 12:50 – 13:20

 • dr Katarzyna Kruczek, Adiunkt, Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Zarządczej; Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu - Kontrola zarządcza jako narzędzie wspierające kierownika jednostki w obliczu permanentnie zmieniającej się rzeczywistości

 • 13:20 – 13:50

 • Tomasz Urbaniak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Biznesu, Insigilo - Świadomość zagrożeń w procesie zarządzania organizacją

Przerwa

 • 14:00 – 14:30

 • Grażyna Felisiak, Prezes, Strefa Biznesu - Znaczenie rachunkowości w niestabilnych czasach

 • 14:30 – 15:00

 • dr Kamil Czaplicki, Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW - Kontrola zarządcza w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • 15:00 – 15:30

 • dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP - Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Andrzej Kasiński, Ekspert PIKW - Wykorzystanie schematów blokowych procesów w audycie wewnętrznym

 • 15:45 – 16:00

 • Podsumowanie konferencji:

  Alicja Hoc-Rolińska – Dyrektor Biura Audytu PIKW

  Adam Chwalisz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

Warunki uczestnictwa

KRAJOWA KONFERENCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

_________________________________________________________

Poprzednie edycje:

2021: XI
Ciągłość działania organizacji w czasie pandemii

W dniach 15-16 czerwca 2021 r.odbyła się XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej.

2020: X
Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania

18-19 czerwca 2020 odbyła się X edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania”. 

2019: IX
Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy

Tradycyjnie już w Warszawie, w dniach 25- 26 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Eksperci podsumowali kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce.

2018: VIII
Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych

24-25 kwietnia 2018 odbyła się już ósma edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych”. 

2017: VII

Tegoroczną Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej zorganizowaliśmy już po raz siódmy. Jej uczestnicy oceniali stan kontroli zarządczej poprzez pryzmat skuteczności wdrożonego systemu w zapobieganiu nadużyciom i korupcji. Omawiając sukcesy i porażki w realizacji ustawy, w efektywnym stosowaniu standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, nie tylko prelegenci, ale i rozdyskutowana – zarówno na sali, jak i w kuluarach – publiczność, szczególną uwagę zwracała na dwa zasadnicze problemy: chaos w aparacie pojęciowym i dokumenty tworzone jedynie jako spełnienie formalnego wymogu.

2016: VI

26 kwietnia 2016 r. zakończyła obrady dwudniowa VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod merytorycznym patronatem ACFE Polska. O ile poprzednie edycje Konferencji skupiały się na podsumowaniu bieżącego stanu realizacji ustawy, sukcesach i porażkach wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, o tyle tegoroczna edycja pozwoliła bliżej przyjrzeć się i przedyskutować zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć, oszustw i korupcji w organizacjach publicznych.

2015: V

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie spotkali się goście V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Zamysłem tego spotkania było nie tyle „jubileuszowe” podsumowanie stanu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, co przede wszystkim, wymiana zdań, poglądów i doświadczeń z jej wdrażania, ocena jej funkcjonowania oraz podzielenie się pomysłami na poprawę obecnego stanu. Zapraszając do wygłoszenia prelekcji także reprezentantów jednostek spoza sektora finansów publicznych, chcieliśmy zwrócić uwagę na pożytki i korzyści, jakie mogą wyniknąć ze spotkania administracji publicznej   i gospodarki.

2014: IV

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

2013: III

III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń.

2012: II

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy.

2011: I

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

 • adres
  ul. Sienna 93 lok. 35,
  00-815 Warszawa
 • godziny otwarcia:
  Pon - Pt : 08.00 - 17.00
  (ale teraz pracujemy zdalnie!)
 • telefon
  Ireneusz Jabłoński: 695-761-711
  Wioleta Gołaszewska: 533-315-538
  fax 22 620 94 36

  zgloszenia@pikw.pl

do góry