on-line1185.0006-09-2021 - 07-09-202103-09-2021 79

Uczestnicy

Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla.

 

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest poprawa efektywności działania, podczas prowadzenia kontroli i audytu. Warsztat doskonali kompetencje w zakresie zarządzania czasem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, występujących w kontroli i audycie. Pracujemy w oparciu o praktyczne przykłady z zakresu audytu i kontroli oraz case study uczestników warsztatów.

 

Program szkolenia

Dzień 1

Planowanie w audycie i kontroli

Cele i planowanie

Zasada Pareto

Kwadrant Eisenhowera

„Ważne i pilne” – ćwiczenie indywidualne

Czy jesteś skowronkiem czy sową? – test

Złodzieje czasu audytora/kontrolera

Lista złodziei czasu – ćwiczenia indywidualne i grupowe

Jak radzić sobie ze złodziejami czasu? – metody zapobiegania

Zastosowanie metod i technik zarządzania czasem w audycie i kontroli – ćwiczenia w oparciu o przykłady uczestników

 

Dzień 2

Zarządzanie emocjami

Trudne sytuacje w audycie i kontroli – burza mózgów

Co to znaczy audytor/kontroler inteligentny emocjonalnie? – ćwiczenie w podgrupach

Inteligencja emocjonalna – definicja

Trudni audytowani/kontrolowani

Asertywność w kontroli

Model V.Satir – 4 modele zachowań w sytuacji stresu

Odkrycie własnej strategii działania w sytuacji trudnej

Style reakcji na konflikt - test

Radzenie sobie ze stresem

Eustres i dystres

Wybrane metody radzenia sobie z emocjami

Sesja ćwiczeń antystresowych

 

Prowadzący

Beata Stępniak-Furkałowska – Absolwentka wydziału resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja psychologiczna).Założycielka firmy Meritum Consulting; Praktyk, Mistrz i Trener Sztuki NLP; Certyfikowany trener metody T.C.I.. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektów, specjalisty ds. szkoleń i rozwoju kadr.

Prowadzi szkolenia dla audytorów od 2004 roku we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Szkolenia odnoszą się do psychologii pracy audytora i kontrolera wewnętrznego. W trakcie warsztatów wykorzystuje techniki NLP jako wsparcie w wykonywaniu pracy w tych zawodach. Wykładowca przedmiotu: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich” w: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Finansów w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Autorka publikacji i artykułów z dziedziny obsługi klienta, zarządzania i sprzedaży Wyróżniona tytułem trenera roku 2004 przez firmę Institute for International Research.

Ze szkoleń prowadzonych przez nią skorzystały m.in. takie firmy, jak: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o, Bayer CropScience, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, HRK S.A.,Gino Rossi S.A., Novartis Poland Sp. z o.o, PZU S.A., Pekao S.A, PKO BP S.A., SSI Schaefer Sp .z o.o, Tchibo Coffee Service Polska Sp z o.o., Telefonika Kable SA., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Valeant S.A.(ICN Polfa Rzeszów), Web Inn SA(Sygnity SA).

Prowadziła szkolenie dla compliance officerów dla Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Autorka jednego z pierwszych programów e-learningowych pt. „Profesjonalna obsługa klienta" wydanego przez firmę Synergia. Autorka publikacji i artykułów z dziedziny obsługi klienta, zarządzania i sprzedaży Wyróżniona tytułem trenera roku 2004 przez firmę Institute for International Research.

 

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy  na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Joanna Juchnowicz- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36