XIX Międzynarodowy Kongres ONLINE 17-18 listopada 2020