on-line1185.0014-02-2024 - 15-02-202412-02-2024 69

Identyfikacja fraudów - taktyka i techniki prowadzenia śledztw i przesłuchań

 

Jak skutecznie chronić organizację - Warsztaty praktyczne - 12 pkt. CPE                 

  

Uczestnicy

 

Przedsiębiorcy, kadra kierownicza organizacji oraz pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska z punktu widzenia zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych, szczególnie audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów analiz ekonomicznych oraz księgowi.

 

UWAGA ! Udział w warsztatach mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby kierowane przez pracodawcę, nie ma możliwości indywidualnego (prywatnego) udziału. 

 

Cel warsztatów

 

 1. Poznanie rodzajów oraz mechanizmów nadużyć, oszustw, wyłudzeń
  i kradzieży dokonywanych na szkodę instytucji/firmy, zarówno przez pracowników, jak i klientów;
 2. Zapoznanie z metodami ujawniania oraz zapobiegania tego rodzaju działaniom, a także ze sposobami identyfikacji czynników i poziomu ryzyka;
 3. Zapoznanie z metodami efektywnego pozyskiwania informacji, w tym poznanie technik przeprowadzania skutecznych wywiadów i przesłuchań sprzyjających uzyskaniu rzetelnych oraz wiarygodnych informacji.

 

 

 

Forma warsztatów 

 

Wykład, studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja ON-LINE LIVE w formie transmisji na żywo

 

Założenia programowe 

 

 • Zapoznanie z mechanizmami oszustw i nadużyć, analiza przypadków w tym przyczyn zjawiska, dyskusja
 • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (manipulacji), symulacje
 • Metody i techniki wykrywcze, analiza materiału, wersje śledcze, zbieranie dowodów, przygotowywanie planu czynności do weryfikacji zgromadzonego materiału
 • Prowadzenie postępowań w tym sposoby i możliwości zbierania informacji i dowodów oraz rozmów z pracownikami/kontrahentami.

 

Program warsztatów

 

Z uwagi na nowatorskie podejście do problematyki tematu warsztatów program jest dostępny wyłącznie na życzenie osób / podmiotów  zainteresowanych uczestnictwem, program wysyłany jest wyłącznie na adres mailowe z domeną instytucji, firmy lub organizacji. 

 

Prowadzący

 

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Udział przyznaje

 

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE

 

                              

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051             

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

 

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

  ..................  Zapraszamy do udziału  ..................