Ireneusz Suszek: prelegent Dyrektor Zespołu ds. Systemów Informatycznych dla Rynku Audytu i Kontroli w Mikronika Sp. z o.o. Od ponad 20 lat związany z budową i rozwojem dużych systemów informatycznych w sektorze Bankowym, Energetycznym, E-commerce oraz Sektorze Publicznym. 

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.


 

 

 

Kierując zespołami projektowymi odpowiadał za dobór najlepszych technologii i architektury informatycznych potrzebnych w zakresie cyfryzacji i digitalizacji automatyzowanych procesów biznesowych. Partner na Polskę takich firm jak: IBM, Microsoft, Dynatrace, Compuware, Syncsort.

Współtworzył zautomatyzowany proces wydawania oraz monitorowania zaleceń oraz planowania i realizacji planów audytu oraz kontroli wewnętrznej przeznaczonych dla dużych organizacji oraz klientów rynku publicznego.