on-linedla średnio-zaawansowanych1190.0008-02-2023 - 09-02-202306-02-2023 4
Warsztaty praktyczne, prowadzone równolegle przez dwóch trenerów, 10% teoria oraz 90% interaktywne ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Uczestnicy:

 

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych, a w szczególności do Compliance Officer’ów/Specjalistów ds. Compliance, Dyrektorów/Specjalistów ds. prawnych, Dyrektorów/Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów/Specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Specjalistów ds. kontroli/Kontrolerów, Audytorów Wewnętrznych oraz operatorów rozwiązań/infolinii hot-line’owych.

 

Cele warsztatów:

 

Warsztaty praktyczne, prowadzone równolegle przez dwóch trenerów, 10% teoria oraz 90% interaktywne ćwiczenia indywidualne i grupowe.  

 

Dzień pierwszy: Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, którego główną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu. Dostarczenie praktycznych wskazówek na temat uruchomienia i funkcjonowania efektywnych systemów hot-line’owych, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań kulturowych.

Dzień drugi: Rozwój kompetencji uczestników w zakresie efektywnej komunikacji z osobami zgłaszającymi potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, w szczególności poprzez praktyczne ćwiczenia wspomagające:

 • Poznanie osobistych kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z osobami zgłaszającymi nadużycia;
 • Rozwijanie interpersonalnych kompetencji prowadzących do sukcesu w kontaktach z osobami zgłaszającymi nadużycie;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania w praktyce podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji.  

 

Program warsztatów:

Dzień pierwszy:

 • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania).
 • Efektywny proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych.
 • Ochrona prawna whistleblowerów.
 • Nagradzanie whistleblowerów.
 • Dylematy  whistleblowingu.

Dzień drugi: 

 • Operator i jego narzędzia pracy.
 • Komunikacja interpersonalna w rozmowie telefonicznej.
 • Rozmowa jako proces pozyskiwania danych – wywiad telefoniczny i jego struktura.
 • Rzetelność i wiarygodność uzyskanej informacji.
 • Feed-back ze strony prowadzącego, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Prowadzący:

Mariola Dorota Wołoszyn - Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ostatnie 10 lat Jej służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy policji (czynności operacyjne, dochodzeniowo – śledcze oraz prewencyjne). Była też konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła szkolenia prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy,  diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych.

 

Ewa Maszer-czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończony kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończony złożeniem egzaminu oficerskiego. Ponadto ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w WSPol w Szczytnie i inne. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym otrzymała nagrodę Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od 14 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z racji wykonywanej pracy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 15-tu lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcjii zwalczania Oszustw. Kilkunastokrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora administracji publicznej ( Ministerstwa, Urzędy) oraz prywatnego w tym bankowego ( SKOK, PEKAO SA, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Raiffeisen,Polbank) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów ‘Vistula’, Akademia Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Udział przyznaje:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

   Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji:

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 7 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

  ..................  Zapraszamy do udziału  ..................