Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Warszawa1285.0029-08-2022 - 30-08-202226-08-2022 15

Uczestnicy:

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego stosowania przepisów ustawy : ,,Prawo zamówień publicznych'' pod kątem stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne , z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, kontroli Prezesa UZP, wymagających ich ujęcia w praktyce udzielania zamówień publicznych. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki, niezbędne do udzielania zamówień publicznych w oparciu o przygotowane listy sprawdzające.

Podczas szkolenia omawiane będą przykłady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia , kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu  o zamówienie publiczne, uwzględniające aspekty społeczne. 

Omówione także zostaną praktyczne aspekty ostatnich zmian w przepisach ustawy : ,,Prawo zamówień publicznych''  oraz ich wpływ na system zamówień publicznych. 

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia:

Ujednolicony test ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze, materiały szkoleniowe w formie prezentacji, ćwiczenia, listy sprawdzające.

 

Program szkolenia :

  1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:
  • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy: ,, Prawo zamówień publicznych"
  1. Klauzule społeczne jako istotny wpływ na  elementy  polityki społecznej
  • wnioski wypływające z realizacji zamówień publicznych , uwzględniających klauzule społeczne
  1. Społeczne zamówienia publiczne w prawie UE

     4. Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych

  • aspekty społeczne przy określaniu opisu przedmiotu zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia

         - klauzule dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę

         - czynności związane z zastosowaniem klauzul w trakcie realizacji zamówienia

  • aspekty społeczne w ramach przeprowadzania kwalifikacji podmiotowej wykonawców

        - elementy społeczne w warunkach udziału w postępowaniu

        - elementy społeczne w przesłankach wykluczenia wykonawców

  • społeczne kryteria oceny ofert.
  1. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku kontroli, dotyczące aspektów społecznych. 

     6. Ćwiczenie praktyczne dotyczące stosowania aspektów społecznych w oparciu o listy sprawdzające.

     7. Dobre praktyki – przykłady w zakresie aspektów społecznych w robotach budowlanych, usługach.

 

Prowadzący

Audytor wewnętrzny – uprawnienia Ministra Finansów , Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

 

Udział przyznaje

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń

e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22)620-95-40| kom.533-606-007| fax (22) 620 94 36

 

 


«Szkolenia archiwum«