on-line690.0002-10-2023 - 02-10-202329-09-2023 1

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy nadzorują, kontrolują spółki prawa handlowego.

Cel szkolenia :

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu spółek w szczególności zmian ujętych w nowelizacji.

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady funkcjonowania zarządu rady nadzorczej
  – pojęcie mandatu i kadencji
  – reprezentacja spółki – czynna i bierna
  – sposób wykonywania nadzoru, kolegialnie czy indywidualnie,
  - wzmocniona rola przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 1. Dokumenty korporacyjne
  – treść statutu/ umowy spółki
  – uchwały zarządu i rady nadzorczej,
  – tryb posiedzeń zdalnych,
  – większość bezwzględna, zwykła, kwalifikowana, kworum
  – regulaminy zarządu i rady nadzorczej,
 2. Wybrane zagadnienia funkcjonowania spółki
  – ważność czynności prawnych,
  – prokura w spółce
  – zakres prokury
  – zarząd a prokurent
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów wg KSH
  – kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki
  – odpowiedzialność wobec spółki
  –absolutorium
  –kto może pociągnąć członka organu do odpowiedzialności?
  – niezgłoszenie upadłości
  – przekazywanie fałszywych danych
  – delikty członków zarządu
  - odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości

Notka biograficzna trenera:

prawnik, MBA, CGAP, członek zarządu spółki z o.o., wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień z prawa spółek, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.


Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób) 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............