on-line1085.0008-07-2021 - 09-07-202107-07-2021 21

Uczestnicy

 • Audytorzy Wewnętrzni,
 • Kontrolerzy Wewnętrzni,
 • Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej (Kontroli Zarządczej),
 • Kierownicy jednostki korzystający z wyników pracy kontrolerów i audytorów,
 • Osoby zainteresowane problematyką efektywności kontroli i audytu,
 • Osoby zainteresowane zawodem audytora wewnętrznego.

Cel szkolenia

      W ciągu 2 dni warsztatów:

  • Uzyskamy podstawową wiedzę o systemach kontroli wewnętrznej.
  • Dowiemy się co mówią regulacje i Standardy na temat audytu i kontroli.
  • Spróbujemy zrozumieć rolę audytu wewnętrznego i audytora oraz różnice pomiędzy audytem a kontrolą (kontrolowaniem)
  • Uzyskamy wiedzę (chyba najcenniejszą, bo popartą wieloletnią praktyką i przykładami) o tym jak przygotować i przeprowadzić zadanie audytowe, przygotować dokumenty robocze, wykorzystać narzędzia oraz efektywnie przekazywać wyniki badań.
  • Może nawet nauczymy się komunikować z uczestnikami procesów audytowych oraz dowiemy się jak nie pisać złych raportów (siłą szkolenia może być praktyczna wiedza prowadzącego).

Program szkolenia

 1. Dzień I.

  1. Systemy Kontroli Wewnętrznej w administracji publicznej i gospodarce.
   • Standardy Kontroli Wewnętrznej.
   • Punkty kontrolne - warsztaty.
   • Ocena systemu kontroli wewnętrznej.
  2. Audyt Wewnętrzny - podstawowe informacje.
   • Regulacje ustawowe i Standardy Audytu Wewnętrznego.
   • Rola i miejsce komórki audytu w organizacji.
   • Rola i miejsce komórki kontroli wewnętrznej w organizacji.
   • Różnice pomiędzy kontrola instytucjonalną a audytem wewnętrznym.
  3. Procesy podstawowe w audycie wewnętrznym.
   • Planowanie długoterminowe i krótkoterminowe.
    • Analiza ryzyka dla potrzeb audytu.
    • Plan roczny audytu - przykłady.
    • Plan zadania audytowego - przykłady.
   • Wykonanie audytu w organizacji.
    • Zakres pracy audytora.
    • Znaczenie komunikacji w pracy audytora - warsztaty.
    • Podstawowe narzędzia audytora.
    • Prawa i obowiązki stron w procesie audytu.

  Dzień II

  • Raport po audycie (protokół pokontrolny).
   • Prawidłowość opisów ustaleń – warsztaty i przykłady.
   • Kryteria oceny ustaleń audytora.
  • Raport po audycie (protokół pokontrolny) w praktyce - warsztaty.
   • Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych przez audytorów.
   • Typowe błędy popełniane w trakcie pisania raportu (brak dowodów, opisy, nieprzestrzeganie RODO, błędne wnioski).
   • Rekomendacje audytora.
  1. Wykorzystanie wyników pracy audytorów i kontrolerów w różnych procesach.
   • Proces monitorowania realizacji rekomendacji,
   • Proces planowania, realizacji i korekty zadań przypisanych organizacji,
   • Proces wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w organizacji,
   • Proces uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych jako przykład prawidłowego wykorzystania wniosków, zaleceń i rekomendacji.
   • Proces ograniczania możliwości popełnienia nadużyć, oszustw lub przestępstw (przykłady „red flags”),
  2. Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli.
   • Instytucje i organy zewnętrzne uprawnione do kontroli i audytu – przykłady w administracji publicznej, samorządzie i innych organizacjach.
   • Praktyczne aspekty koordynacji zewnętrznych audytów i kontroli,
    • Na poziomie organizacji (kto i jak koordynuje?).
    • Składanie wyjaśnień (kto, kiedy, na jakiej podstawie?).
    • Przygotowywania materiałów i odpowiedzi na pytania audytorów/ kontrolerów zewnętrznych.
    • Reakcje na wystąpienia, raporty i informacje pokontrolne (po audytach).
  1. Zakończenie i podsumowanie w tym egzamin.

Prowadzący

Antoni Sekuła - Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie poradnik praktyczny Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................