techne Krystyna Szawłowska: Magister kulturoznawstwa, inżynier informatyk, obecnie doktorantka na kierunku Filozofia. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w dużej instytucji, prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych, zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą e-learning. Metodyk e-learningu w Stowarzyszeniu e-learningu Akademickiego (SEA). Jest autorką szkoleń e-learning z zakresu metodyki e-learningu.

Temat: Jak zaangażować całą organizację w proces zarządzania ryzykiem? 


 

 

Ekspert PIKW, ukończone szkolenia z zakresu Audytu w systemach informatycznych oraz Auditor wiodący normy ISO 27001. Posiada doświadczenie w budowie systemu zarządzania ochroną danych osobowych w instytucjach. Jest współautorką kursów e-learning z zakresu ochrony danych osobowych (zarówno w poprzednich, jak i obecnych regulacjach prawnych). Związana z firmą TECHNE, w której jest współtwórcą rozwiązań technologicznych i liderem wdrożeń.

O prezentacji:

Analiza ryzyka to proces istotny zarówno w kontekście budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak i systemu ochrony danych osobowych – RODO kładzie nacisk na cykliczne wykonywane analizy ryzyka. W proces ten można zaangażować wielu pracowników organizacji, oprzeć na ich wiedzy i doświadczeniu. Prezentacja Jak zaangażować całą organizację w proces zarządzania ryzykiem? na podstawie studium przypadku pokaże narzędzia służące do obiegu informacji w organizacji i ich praktyczne wykorzystanie do analizy ryzyka.