Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Warszawa1085.0022-08-2022 - 23-08-202219-08-2022 54

Uczestnicy

Kontrolerzy, Audytorzy i osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i/lub zarządczej, Kierownicy korzystający z wyników kontroli i audytu, Osoby zainteresowane problematyką efektywności kontroli i audytu.

 

Cel szkolenia

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań.
  2. Pogłębienie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.
  3. Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości.

 

Program szkolenia

  1.  Zasady pomiaru efektów nakładów publicznych.
  2. Wymogi ustawy o finansach publicznych (efektywność i skuteczność).
  3. Adekwatność, efektywność, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w świetle  standardów kontroli zarządczej.
  4. Projektowanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego – warsztaty.
  5. Zasady oceny ustaleń stanu faktycznego wg przyjętych kryteriów - warsztaty.
  6. Określanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego dla obszarów ryzyka – warsztaty.

 

Prowadzący

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

 

Udział umożliwia zdobycie

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie poradnik praktyczny Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

 

 


«Szkolenia archiwum«