on-line1190.0029-11-2023 - 30-11-202328-11-2023 57

Uczestnicy

Kontrolerzy, audytorzy oraz soby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i/lub zarządczej, Kierownicy korzystający z wyników kontroli i audytu, Osoby zainteresowane problematyką efektywności kontroli i audytu.

 

Cel szkolenia

 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań.
 2. Pogłębienie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.
 3. Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości.

 

Program szkolenia

 1.  Zasady pomiaru efektów nakładów publicznych.
 2. Wymogi ustawy o finansach publicznych (efektywność i skuteczność).
 3. Adekwatność, efektywność, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w świetle  standardów kontroli zarządczej.
 4. Projektowanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego – warsztaty.
 5. Zasady oceny ustaleń stanu faktycznego wg przyjętych kryteriów - warsztaty.
 6. Określanie kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego dla obszarów ryzyka – warsztaty.

 

Prowadzący

Antoni Sekuła - Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
  (*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób) 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie poradnik praktyczny Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................