skowronLech Skowron - Dyrektor Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczta Polska S.A. odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, bezpieczeństwo usług i obrotu pocztowego, bezpieczeństwo klientów, pracowników i zasobów Spółki oraz za cyberbezpieczeństwo Poczty Polskiej S.A. Dodatkowo pełni funkcje: Przewodniczącego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Ochrony Danych, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu.


Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z kontrolą i audytem wewnętrznym, compliance oraz zarządzaniem ryzykiem w różnych instytucjach i firmach.

Przez ostatnie 20 lat zajmował wysokie stanowiska menadżerskie: w Poczcie Polskiej Wiceprzewodniczący IV kadencji Rady Poczty Polskiej, Doradca Zarządu, Dyrektor Biura Kontroli, Dyrektor Biura Audytu oraz w Biurze Kontroli Telewizji Polskiej, a także Generalnym Inspektoracie Celnym.

W Spółce odpowiadał za projektowanie zasad kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz opracowywanie metodyki i doskonalenie metod kontroli i audytu, organizowanie, monitorowanie  i koordynowanie działań kontroli wewnętrznej, nadzorowanie działań kontrolnych i audytowych. Udział w opracowywaniu strategii, a także ulepszaniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami Spółki.

Wieloletnie doświadczenie samorządowe: Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach i kongresach z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem i wielu innych.

Członek założyciel oraz Członek Zarządu I kadencji Polskiego Oddziału Instytutu Audytorów Wewnętrznych - The Institute of Internal Audit (IIA Polska). Członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Biegłych ds. Zwalczania Oszustw  - Association of Certifiled Fraud Examiners (ACFE Polska).