Maciej Piołunowicz: prelegent Od 10 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym.

Temat: Dlaczego większość KPI prowadzi audyt w złym kierunku?


 

 

 

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, miedzy innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie i miesięczniku Bank. Wykładowca na wielu konferencjach poświęconych audytowi wewnętrznemu, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od 7 lat wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.