on-line1085.0005-07-2021 - 06-07-202102-07-2021 16
Rozwiązywanie problemów to w dzisiejszych czasach duże wyzwanie. W nowoczesnych organizacjach wszyscy chcą i coraz lepiej umieją prezentować, argumentować i bronić swojego punktu widzenia. Konflikty i problemy wydają się więc nieuniknione.
Jak rozwiązywać problemy? Jak wypracowywać trwałe i skuteczne rozwiązania?
W jaki sposób ukierunkowywać energię, pobudzać kreatywność i wyzwalać potencjał grupy, aby zamiast konfliktu powstało rozwiązanie?

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się doskonaleniem organizacji, przede wszystkim do tych, dla których jest ważne aby poznać metody rozwiązywania problemów, pobudzania kreatywności, wykorzystania potencjału grupy w celu generowania usprawnień.  

Szkolenie przeznaczone jest również dla audytorów, którzy na co dzień analizują efektywność i jakość procesów a w przypadku problemów czy konfliktów mogą pełnić rolę niezależnego eksperta, mediatora. Znajomość metod pobudzania kreatywności i rozwiązywania problemów umożliwi im wsparcie organizacji w zwiększaniu skuteczności podczas wypracowywania i wdrażania działań doskonalących.

 

Cel szkolenia

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do rozwiązywania problemów w praktyce, czyli:

  • identyfikacji i analizy problemów,
  • stosowania metod pobudzania kreatywności w pracy zespołowej,
  • skutecznego wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Definicja pojęcia „problem” w przedsiębiorstwie, podstawowe zasady rozwiązywania problemów,
  • Identyfikacja, opis i komunikowanie problemów, analiza korzyści wynikających z ich rozwiązania, priorytetyzacja z wykorzystaniem macierzy Eisenhowera
  • Metody ilościowe w rozwiązywaniu problemów: analiza przyczyn źródłowych: DMAIC, analiza Pareto, karty kontrolne, monitorowanie wyników procesu,
  • Rodzaje burzy mózgów i ich zastosowanie: klasyczna, analogia, antyteza, ukierunkowanie, metoda 6-3-5 i inne metody jakościowe w rozwiązywaniu problemów: wykres przyczynowo skutkowy i macierz kontroli i wpływu, diagram powiązań, metoda „5 razy dlaczego?”, diagram drzewa, diagram macierzowy, diagram pokrewieństwa i technika grupy nominalnej, SCAMPER i TRIZ, metoda 8D,`
  • Wykorzystanie mapy procesu w rozwiązywaniu problemów, analiza efektywności cyklu procesu, analiza pracy w toku,
  • Metoda pola sił i analiza interesariuszy w celu ograniczania oporu przed zmianą
  • Wdrażanie rozwiązań, planowanie działań i ich realizacja, komunikacja wewnętrzna na temat zmian, metoda A3, raportowanie podjętych działań.

Prowadzący

Andrzej Kasiński - Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji 

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy na na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl 

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:  j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

.........................................  Zapraszamy do udziału ....................................