on-linedla początkujących1190.0020-06-2024 - 21-06-202414-06-2024 2
Udział w tych warsztatach pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie ścieżki audytu, począwszy od analizy ryzyka, przygotowania planu audytu, realizacji zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przygotowania raportu, przekazania wyników badań w tym monitorowania zaleceń lub rekomendacji poaudytowych.

Uczestnicy

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć pracę w charakterze audytora wewnętrznego. 

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu przeprowadzania zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przekazania wyników badań i rekomendacji. 

Program szkolenia

  1. Księga procedur departamentu audytu wewnętrznego.
  2. Planowanie długoterminowe – identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka, plan wieloletni, plan roczny.
  3. Planowanie zadania audytowego – identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka na poziomie zadania audytowego.
  4. Planowanie zadania audytowego – case study.
  5. Metodyka audytu wewnętrznego.
  6. Pojęcie metodyki w audycie.
  7. Dokumenty robocze audytu – kwestionariusze samooceny; kwestionariusze kontroli wewnętrznej; listy kontrolne; plany kontroli; ścieżka audytu.
  8. Sprawozdanie z zadania audytowego – rodzaje i elementy sprawozdań; sprawdzenie wdrożenia rekomendacji.

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia uzyskują bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie programu szkolenia poprzez mail biuro@pikw.pl przez okres trzech pełnych miesięcy od jego zakończenia.

Prowadzący

Ekspert PIKW – doświadczony audytor, trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. 

 

Program Ustawicznego Kształcenia

12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz: Formularz_zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz: Oświadczenie_VAT

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36