on-line1185.0020-12-2023 - 21-12-202318-12-2023 11

Uczestnicy

 

Oferta jest skierowana do osób pracujących w komórkach kontroli wewnętrznej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym oraz tych, którzy pragną poznać rolę i metodykę pracy kontrolerów. 

Cel szkolenia

Uporządkowanie wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji poprzez popartą przykładami prezentację podstawowych etapów zadania kontrolnego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie planowania i prowadzenia kontroli, zasady i sposoby dokumentowania ustaleń i wyników.  Efektem jaki chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w szkoleniu jest wypracowanie lub udoskonalenie warsztatu kontrolerskiego w kontekście pojawiających się zmian w zakresie funkcji i zadań jakie są stawiane przed komórką kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia

  • Istota kontroli wewnętrznej w organizacji, jej cele i funkcje
  • Planowanie kontroli
  • Analiza ryzyka w procesie kontrolnym
  • Przeprowadzanie zadania kontrolnego - metody pracy kontrolera wewnętrznego
  • Dokumentacja wykorzystywana w trakcie zadania kontrolnego
  • Przedmiot kontroli – dobór elementów do badania
  • Komunikowanie ustaleń i wyników badania – zasady sprawozdawczości.

Prowadzący

Ekspert PIKW– certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

Udział przyznaje

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

       

Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz_zgloszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie Vat 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Serdecznie zapraszamy do udziału       ...................................................