Warszawa1280.0007-10-2024 - 08-10-202404-10-2024 83
Specyfika prowadzonych zajęć dostosowywana jest każdorazowo do obszarów, które reprezentują uczestnicy warsztatów. Studium przypadku z wykorzystaniem poznanego narzędzia może dotyczyć każdego obszaru gospodarki lub administracji publicznej w zależności od oczekiwań grupy.

Uczestnicy szkolenia

Warsztaty skierowane są do audytorów, kontrolerów oraz do osób zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem organizacji, w tym identyfikacją i prowadzeniem postępowań w zakresie nadużyć, oszustw, wyłudzeń, kradzieży i innych podobnych przestępstw, przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł.

Cel szkolenia

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami przeprowadzania analizy śledczej oraz możliwościami zastosowania jej w procesie wykrywczym. Nabycie umiejętności identyfikacji źródeł informacji, zastosowania specjalistycznych technik oceny i przetwarzania informacji celem właściwego wykorzystania ich w procesie analizy śledczej. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania technik analitycznych w procesie identyfikacji zagrożeń a w konsekwencji umiejętność zdiagnozowania głównych płaszczyzn nadużyć i nieprawidłowości.

Program zajęć

  • Pojecie, rodzaje i formy analizy śledczej.
  • Cykl analityczny.
  • Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.
  • Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.
  • Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków.
  • Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.
  • Metody i techniki stosowane w analizie śledczej oraz wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego – studium przypadku.
  • Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej i jej znaczenie w procesie wykrywczym.
  • Podsumowanie, literatura, akty prawne.

Metody nauczania

Warsztaty praktyczne oparte o prezentację możliwości wykorzystania metod i technik analitycznych oraz dostępne narzędzia i aktualne trendy w analizie śledczej.

Prowadzący

Eksperci PIKW z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, specjaliści od analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym.  

Autorzy publikacji na temat analizy kryminalnej.

Program Ustawicznego Kształcenia

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051. PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz: formularz zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz: Oświadczenie_VAT

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36