Warszawa1285.0029-09-2020 - 30-09-202028-09-2020 2

Uczestnicy

Szkolenie kierowane do kierowników sektora jednostek finansów publicznych, głównych księgowych ,skarbników, kontrolerów, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej.

 

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego opracowania mierników oceny systemu kontroli zarządczej, jak również umiejętności samodzielnego wdrożenia w jednostce mierników oceny systemu kontroli zarządczej.

 

Program szkolenia

 • System kontroli zarządczej w Polsce 
 • Mierniki oceny danych wejściowych do systemu kontroli zarządczej
 • Mierniki oceny komponentu środowisko wewnętrzne
 • Mierniki oceny celów
 • Proces zarządzania ryzykiem strategicznym
 • Identyfikacja ryzyk
 • Kategoryzacja ryzyk
 • Pomiar ryzyk i określenie apetytu na ryzyko
 • Uszeregowanie zagrożeń i szans
 • Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko)
 • Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka
 • Monitorowanie kluczowych ryzyk
 • Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem strategicznym
 • Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Identyfikacja ryzyk
 • Kategoryzacja ryzyk
 • Pomiar ryzyk i określenie apetytu na ryzyko
 • Uszeregowanie zagrożeń
 • Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko)
 • Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka
 • Monitorowanie kluczowych ryzyk
 • Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
 • Mierniki oceny danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej
 • Mierniki oceny komponentu mechanizmy kontroli
 • Mierniki oceny komponentu informacja i komunikacja
 • Mierniki oceny komponentu monitoring

Prowadzący

Adam Bela - Audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansów publicznych i biznesie, od stycznia 2010 wdraża z sukcesem systemy kontroli zarządczej w jsfp. Wieloletni trener i wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i analizy ryzyka oraz identyfikowania i wykrywania oszustw i nadużyć. Współautor publikacji „Oszustwa finansowe – podręcznik dla audytora” Warszawa 2005. Autor publikacji „Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce” Warszawa 2011

 

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 fax| (22) 620 94 36

 

...............................................        Zapraszamy do udziału       ...................................................

Audyt wewnętrzny | Bezpieczeństwo informacji | Kontrola wewnętrzna | Kontrola zarządcza