on-line595.0026-10-2023 - 26-10-202325-10-2023 22

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora bankowego.

Cel warsztatów

Podczas warsztatów przedstawione są sposoby dokonywania wyłudzeń kredytowych wykorzystywane zarówno przez zorganizowane grupy, jak i osoby indywidualne. Omawiane są najnowsze metody działania sprawcy z uwzględnieniem szczególnie takich, jak: fałszowanie dokumentów, kradzież tożsamości, psychomanipulacja. Odbiorca szkolenia zaopatrzony zostanie w wiedzę z zakresu oceny wiarygodności i rzetelności klienta, w tym przedkładanych przez niego dokumentów. Na podstawie analizy spraw wykrytych (case study) zidentyfikowane zostaną czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiają dokonanie wyłudzeń oraz nadużyć kredytowych. Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia kształtować będą u uczestnika szkolenia kompetencje w zakresie oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Szkolenie zawiera też zagadnienia dotyczące zapobiegania i ujawniania tego rodzaju przestępstw.

Program warsztatów

  • Mechanizmy wyłudzeń, studium przypadków.
  • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form identyfikacji ryzyk.
  • Techniki wywierania wpływu na ludzi, w tym manipulacja, symulacje
  • Weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych podczas aplikacji kredytowej.
  • Oznaki nieszczerości i świadomego wprowadzania błąd ze strony potencjalnego kredytobiorcy, ćwiczenia

Forma szkolenia

Wykład, symulacje, ćwiczenia, symulacje, studium przypadku, dyskusja.

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

 

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

 

Udział przyznaje

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji 

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w warsztatach

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36