Dr Nikolaj Laschko: Dr Nikolaj Laschko jest ekspertem w dziedzinie compliance, dochodzeń i śledztw korporacyjnych, łączy wiedzę i doświadczenie praktyczne pracując na rzecz międzynarodowych firm zwalczając i zapobiegając oszustwom wewnętrznym i korupcji. 

Temat: Praktyczne doświadczenia współpracy z sygnalistami. Wymagania i strategia.


 

 

 

Dr Nikolaj Laschko jest ekspertem w dziedzinie compliance, dochodzeń i śledztw korporacyjnych, łączy wiedzę i doświadczenie praktyczne pracując na rzecz międzynarodowych firm zwalczając i zapobiegając oszustwom wewnętrznym i korupcji. Ostatnie 9 lat spędził jako szef działu dochodzeń i dyrektor działu compliance w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną i w sektorze FMCG (Metro AG i Danone SA). Prowadził dochodzenia wewnętrzne i realizował program zgosności w skali globalnej. Oprócz solidnego przygotowania naukowego posiada także know how w zakresie zarządzania projektami transgranicznymi z udziałem zespołów z różnych środowisk kulturowych, w różnych branżach - od nieruchomości i finansów po zakupy i sprzedaż. Nikolaj otrzymał tytuł doktorski wydziału prawa Uniwersytetu Moskiewskiego oraz LLM Uniwersytetu w Monachium.

W prezentacji dr Laschko poznacie Państwo główne wymagania i strategie pracy z sygnalistami i systemem sygnałowania. Sygnaliści uznawani są na najcenniejsze i najskuteczniejsze źródła informacji na temat zdarzeń dotyczących przestrzegania, oszustw wewnętrznych i korupcji. Prowadzący mówił będzie o minimalnych standardach prawnych i udzieli praktycznych rad na temat strategii i taktyki komunikacji z sygnalistami. Prezentacja oparta jest o osobiste doświadczenia autora, które zdobył w trakcie pracy w międzynarodowych firmach jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie i dochodzenia wewnętrzne.

 

Dr Nikolaj Laschko is compliance and investigations‘ expert who brings combination of knowledge and practical experience in serving multinational companies in fighting and preventing internal fraud and corruption. As head of investigations and compliance director he has spent recent 9 years within retail and FMCG businesses (Metro AG and Danone SA) leading internal investigations and implementing compliance program as part of global function.

With his solid academic background he possess know how in managing cross border projects involving teams of multiple cultural backgrounds in wide range business areas from real estate and finance up to procurement and sales. Nikolaj holds Juris Doctor from Moscow University law school and LLM degree from Munich University.

From Dr Laschko presentation you will learn main requirements and strategies of working with whistleblowers and whistleblowing system. The whistleblowers count to the most valuable and efficient sources of information regarding compliance incidents and internal fraud and corruption. The speaker will talk about minimal legal standards and provide practical advice of strategies and tactics of communication with whistleblowers. The presentation is based on personal experience of the author he gathered while serving multinational companies as compliance officer and internal investigator.