Nuno Castanheira: avatar-nuno Dyrektor audytu wewnętrznego w portugalskim programie gwarancji wzajemnych, profesor studiów magisterskich biznesu i kontroli publicznej w szkole biznesu w Coimbrze.

Temat: Ustalenia audytu wewnętrznego: tworzenie efektywnego procesu raportowania i działań następczych.


 

 

 

Nuno Castanheira jest wykwalifikowanym szefem audytu wewnętrznego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie audytu wewnętrznego w sektorze usług finansowych. Obecnie jest dyrektorem audytu wewnętrznego w portugalskim Programie Gwarancji Wzajemnych. W przeszłości zdobył szerokie doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych wszelkich procesów i produktów banków detalicznych w jednym z największych banków Portugalii. Pracował także w firmie Arthur Andersen. Jest także profesorem studiów magisterskich biznesu i kontroli publicznej w szkole biznesu w Coimbrze.

  • Zarządzenie raportami z audytu wewnętrznego,
  • Zarządzanie ustaleniami audytu,
  • Follow up ustaleń z audytu.

 

Nuno Castanheira is a qualified head of internal audit with over 20 years of experience in the field of financial services internal audit. In his current role he is the director of internal audit at the Portuguese Mutual Guarantee System. Previously, he developed an extensive hands-on experience in conducting internal audits across all retail banking processes and products at one of the largest banks in Portugal. Previously, he worked at Arthur Andersen. He is also professor of the master´s degree of business and public audit at Coimbra business school.

  • Zarządzenie raportami z audytu wewnętrznego,
  • Zarządzanie ustaleniami audytu,
  • Follow up ustaleń z audytu