Szkolenie e-learning dla osób, które są zobowiązane do uzyskania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dla chcących uaktualnić wiedzę w związku z RODO oraz dla reprezentantów prawnych Administratorów Danych Osobowych.

Opis kursu

 

Kurs prezentuje stan prawny przepisów w zakresie ochrony danych osobowych zgodny z RODO, obowiązujący od 25 maja 2018, istotny dla osób przetwarzających dane osobowe w każdej organizacji. Zawiera również wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz odniesienia do bezpieczeństwa systemów informatycznych. Uogólniając kurs zajmuje się kulturą bezpieczeństwa informacji.

 

Zagadnienia ochrony danych osobowych wymagają zobaczenia tej problematyki całościowo, nie tylko w obrębie Rozporządzenia i Ustawy, ale również innych aktów prawnych. To szkolenie daje podstawę do rozumienia problematyki ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych, które w swojej organizacji mogą liczyć na wsparcie Inspektora Ochrony Danych czy / oraz Radcy Prawnego.

 

Uczestnicy

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zobowiązane do uzyskania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dla pracowników firm i instytucji. Daje ono podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych w polskim prawie, zagrożeń i konsekwencji związanych z przetwarzaniem danych w sposób niezgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 

Szkolenie jest też odpowiedni dla osób posiadających takie upoważnienie, uzupełniających lub systematyzujących swoją wiedzę, w szczególności w związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej w skrócie RODO. Tym samym, przeznaczony jest on dla większości z nas.

 

Kurs jest wartościowy dla osób reprezentujące prawnie Administratora Danych Osobowych, odpowiadających za organizację systemu bezpieczeństwa danych - dla Prezesów, Członków zarządów, Rad Nadzorczych, ogólnie szeroko pojętych Władz.

 

Jako pierwszy krok w temacie ochrony danych - informacje zawarte w kursie mogą być przydatne dla początkujących Inspektorów Ochrony Danych, audytorów wewnętrznych, służb zajmujących się ochroną danych itd. Specjalistom polecamy dedykowane studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne.

 

Metoda dydaktyczna

 

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową, bez udziału osoby prowadzącej.

 

Materiały zawierają część obowiązkową oraz część dodatkową. Są bogato ilustrowane graficznie za pomocą zdjęć, schematów i filmów. Kurs jest bardzo obszerny (składa się ze 110 artykułów) i bogaty merytorycznie.

 

Szkolenie może być przerwane w dowolnym momencie - łatwo później wrócić do tego samego miejsca. Zawsze można wrócić do odwiedzonego już materiału.

 

Kurs zawiera testy cząstkowe i test końcowy, które można rozwiązywać wielokrotnie. Po zaliczeniu testu uczestnik może samodzielnie wydrukować zaświadczenie o jego ukończeniu. Może też wybrać przygotowanie i wysłanie certyfikatu ukończenia kursu przez PIKW.

 

Program kursu:

 

  •  Dane osobowe

  •  Bezpieczeństwo informacji i danych

  •  Główni aktorzy RODO

  •  Zasady przetwarzania danych osobowych

  •  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

  •  Obowiązki ADO: wobec siebie, wobec osoby, której dane są przetwarzane i wobec organu nadzorczego

  •  Odpowiedzialność za naruszenie RODO

  •  Pojęcia szczegółowe

  •  Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych

 

Udział przyznaje

 

  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

 

     Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  Zgłoszenie_udziału (pdf)

 

Wersja demonstracyjna

 

Na platformie e-PIKW można się zapoznać z okrojoną wersją kursu.

Wystarczy wybrać Menu / Kurs i dokonać wyboru:

 

Ochrona danych osobowych (wg RODO) dla osób upoważnionych do ich przetwarzania - wersja demonstracyjna

 

Dostęp do wersji demonstracyjnej wymaga zalogowania się na platformę. Osoby, które nie mają konta, mogą je założyć pod adresem: https://www.pikw.pl/ts/login.html 

 

Kontakt

 

Wioleta Gołaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl

(22) 620-91-70| kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

 

...............................................       Zapraszamy do udziału       ...................................................

Aspekty prawne | RODO