Dlaczego warto zgłosić swój udział wcześniej? Przesłanie zgłoszenia na minimum  21 dni przed terminem realizacji szkolenia, to 5 % dodatkowego rabatu od ceny podstawowej


Warszawa1285.0008-12-2021 - 09-12-202107-12-2021 74

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób zajmujących się  audytem (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz osób zarządzających jednostkami gospodarczymi, jak również pracowników działów finansowo-księgowych.

Cel szkolenia

Prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej z punktu widzenia audytora wewnętrznego. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota badania oparta na ORS oraz systemu rachunkowości z rozróżnieniem pojęć: błędy księgowe, oszustwa księgowe, rachunkowość kreatywna. Przedstawiona zostanie systematyka i ewolucja metod wykrywania oszustw księgowych wraz z odpowiedzialnością z popełnianie oszustw księgowych. Szczegółowej analizie zostaną poddane pojedyncze techniki oszustw księgowych począwszy od wadliwego aktywowania kosztów aż po ceny transferowe. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy audytorów, kontrolerów finansowych, kierownictwo jednostki czy księgowych.

Program szkolenia

 • Oszustwa księgowe w kontekście procedury kontroli finansowej
 • Kontrola finansowa jako element kontroli wewnętrznej
 • Kontrola zarządcza w kontekście oszustw księgowych
 • Model badania oparty na ORS (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość) 
 • Ryzyko kluczowe w modelu ORS
 • Oszustwa księgowe jako ryzyko kluczowe
 • Procedury analityczne w diagnozie i weryfikacji ryzyka oszustwa
 • Oszacowanie ryzyka oszustwa księgowego i reakcja na stwierdzony stan
 • System rachunkowości i jego podstawowe zasady
 • Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
 • Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
 • Rachunkowość a prawo podatkowe
 • Możliwość i zasadność stosowania uproszczeń w systemie rachunkowości
 • Błędy i oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
 • Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • Oszukańcza sprawozdawczość finansowa
 • Rola audytora wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych
 • Metody wykrywania oszustwa księgowych
 • Metoda czynnikowa
 • Analiza „czerwonych flag"
 • „Trójkąt oszustwa”
 • Odpowiedzialność za popełnianie oszustw księgowych (karna, cywilna)
 • Skala, zakres i charakter oszustw księgowych w polskich realiach gospodarczych
 •  Analiza wybranych technik oszustw księgowych
 • Wadliwe aktywowanie kosztów (np. remont a modernizacja)
 • Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych
 • Manipulacja odpisami amortyzacyjnymi
 • Tworzenie ukrytych (cichych) rezerw
 • Wadliwa wycena należności i zapasów
 • Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu
 • Sprzedaż z klauzulą odkupu
 • Tendencyjna wycena udziałów i akcji obcych
 • Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości (pojęcie istotności)
 • Ceny transferowe w krajowych i międzynarodowych oszustwach  księgowych

Prowadzący

Profesor, praktyk, wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkolenia i doradztwa ekonomiczno-finansowego oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Autor ponad 80 publikacji w literaturze fachowej (czasopisma oraz książki) w dziedzinie ekonomiczno -finansowej.

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

 • 12 punktów CPE

nasba_cperegistry_logo_color_transparent

       

 

 

 

 

 

Numer identyfikacyjny PIKW w Rejestrze CPE 129051  / Registry ID: 129051

PIKW is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz  Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt

Anastazja Litwinowa  - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36

 

Zapraszamy do udziału

 


«Szkolenia archiwum«