XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

XII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, 7- 8 czerwca 2022 r., transmisja ON-LINE na żywo

Zarządzanie organizacją w procesie zmian

 

Patronat

Udział w dwóch dniach konferencji umożliwia zdobycie:


Udział w dwóch dniach konferencji umożliwia zdobycie:

 

Cennik i zgłoszenia

Jak się zarejestrować?

1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy albo wypełnij formularz on-line

 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

 

3. Opłać udział:
skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

 

 

 • Cena promocyjna 259 zł
 • 318,57 zł z VAT
 • do 30 kwietnia 2022 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie

 

 

 

 • Cena regularna 349 zł
 • 429,27 zł z VAT
 • po 30 kwietnia 2022 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie

Strefa pobierania

Strefa pobierania

 

Moderatorzy

Moderatorzy

Alicja Hoc-Rolińska

Mgr administracji, doświadczony Kontroler Wewnętrzny z wieloletnim stażem w administracji samorządowej, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny z praktyką w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Obecnie Dyrektor Biura Audytu PIKW, Koordynator Studiów Podyplomowych oraz Wykładowca, członek Stowarzyszenia CAKW.

Prelegenci

Prelegenci

Andrzej Kasiński

Ekspert PIKW ds. zarządzania procesami. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Santander Bank Polska S.A.
Audytor wiodący ISO 9001, kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, uzyskał w Lean Methods (USA), jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. i wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Certyfikowany analityk kryminalny i kontroler wewnętrzny. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy śledczej oraz przeciwdziałania korupcji. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Wykładowca na kilku uczelniach wyższych. Były oficer Policji i służb specjalnych.

Joanna Przybylska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora UEP ds. koordynacji kontroli zarządczej, kierownik studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i obszarów pokrewnych, wykładowca z zakresu audytu wewnętrznego na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, audytor wewnętrzny (MF 755/2004), QAVal, ISO 37001:2016, wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym.

płk dr Piotr Potejko

Pułkownik rezerwy ABW, dr n. humanistycznych, prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ASIS International Poland Chapter.Były doradca zarządu ds. bezpieczeństwa DELOITTE w Polsce. Wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds.organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Licencjonowany detektyw, Doradca Red HisPol/UNED ds.bezpieczeństwa

Eryk Brodnicki

Prezes zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o. i wieloletni Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i branży prywatnej. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i członek stowarzyszenia ACFE Polska #183. Audytor wiodący SZBI wg ISO 27001 i Approved Whistleblowing Compliance Officer - ekspert z zakresu wdrażania systemów ochrony sygnalistów. Autor kilkunastu publikacji i prelegent na wielu wydarzeniach o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Małgorzata Humel-Maciewiczak

Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie w randze Radcy Prezesa NIK; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie finansów publicznych oraz problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów.

Marek Zieliński

Od 2018 pełni funkcję Prezesa Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie. Misją Instytutu jest szerzenie wiedzy na temat Standardu Kontroli Biznesowej jako normy Zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze VAT i Akcyzy. Instytut w tym obszarze prowadzi szkolenia, edukuje ekspertów ds. kontroli biznesowej, wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu Systemu Kontroli Biznesowej.

dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek

Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, stopień naukowy doktora na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni praktyk na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia. Obecnie Dyrektor Narodowego Centrum Krwi – jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu ds. zdrowia, pełniącej nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi w Polsce.

Tomasz Oklejak

Naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO. Prawnik, legislator. Od wielu lat zajmuje się ochroną praw i wolności obywatelskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Od 2013 r. reprezentuje RPO na cyklicznych spotkaniach instytucji ombudsmańskich ds. sił zbrojnych (International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces, ICOAF).

dr hab. Tomasz Słomka

Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog - ustrojoznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (Katedra Systemów Politycznych) i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa (ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta RP) oraz współczesnego konstytucjonalizmu.

dr Katarzyna Kruczek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa, członek Zarządu CAKW, audytor wewnętrzny, absolwentka Executive MBA, autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Katarzyna Kasprów-Romaniuk

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem - od 1998 r. związana z systemem zamówień publicznych. Problematykę zgłębia zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców, co pozwala na wieloaspektowe ujęcie tematu. Audytor wewnętrzny, ekspert PIKW, realizuje audyty i kontrole poprawności wydatkowania środków publicznych w ramach realizowanych projektów na zlecenie Instytucji Zarządzających, Pośredniczących oraz Beneficjentów. Wykładowca.

Katarzyna Hoc-Grzeczkowicz

Absolwentka Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dwóch profilach: rachunkowość i kontrola finansowa oraz compliance w organizacji, ponadto ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie prowadzone w ramach Międzynarodowej Szkoły Menedżerów o kierunku rynki kapitałowe i analiza finansowa, członek Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Audytu Wewnętrznego.

Anna Wojciechowska-Nowak

Adwokatka z wykształcenia, obecnie biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się etyką życia publicznego i etyką biznesu, przeciwdziałaniem korupcji, mobbingowi, dyskryminacji oraz problematyką tzw. whistleblowingu i ochrony sygnalistów. Wdraża kodeksy etyki i procedury wewnętrzne, prowadzi szkolenia i audyty etyczne.

Karol Kwiatkowski

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Skupia się na pozytywach, współpracy i poszukiwaniu najlepszego rozwiązania, nie na przeszkodach czy problemach. Inspiruję innych dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
Te cechy i umiejętności wykorzystuje jako lider, audytor wewnętrzny, a także trener i szkoleniowiec m in. z zakresu audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej.

Paweł Cybulski

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert PIKW oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie w l. 2006-2007 oraz 2016-2017 aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w l. 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji podsekretarza stanu. Posiada również 8-letni staż w spółce Skarbu Państwa.

Wojciech Górnik

Absolwent Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., wcześniej Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych.
Z-ca Dyrektora w CSIOZ nadzorujący m.in Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej. Właściciel firmy Organizacja i Zarządzanie Projektami. Wykonawca Audytów Projektów, kierownik zespołów kontroli projektów UE oraz kontroli systemowych RPO WM. Wykładowca m.in w Szkole Głównej Handlowej.

dr Kamil Czaplicki

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2007 r. pracownik Katedry Prawa Informatycznego WPIA UKSW. Autor publikacji z zakresu identyfikacji tożsamości, ochrony danych osobowych, biometrii, dokumentów tożsamości i cyberbezpieczeństwa. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także trener szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych. Od 2010 r. członek zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego.

Grażyna Felisiak

Certyfikowana księgowa, kontroler wewnętrzny w zakresie finansowo-księgowym, jak również audytor wewnętrzny, officer compliance.
Ekspert i trener z zakresu rachunkowości oraz tematyki związanej z AML. Autor podręcznika "AML w biurze rachunkowym".
Prezes zarządu Strefa Biznesu sp. z o.o., KIEB Sp. z o.o. , wykładowca prowadzący zajęcia/warsztaty na uczelniach wyższych i w firmach szkoleniowych.

dr Edyta Bielak-Jomaa

Dr nauk prawnych, była GIODO oraz Prezes UODO (2015-2019), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ, Inspektor Ochrony Danych UŁ, członek zarządu Warsaw New Tech University Foudation, w której kieruje Instytutem Prawo i Technologie, członek Komitetu Etycznego CULEXP Proof of Concept. Jest wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Organizatorka konferencji, debat i warsztatów.

Tomasz Urbaniak

ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i komercyjnego Wywiadu Strategicznego, dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT, szkoleniowiec. Właściciel firmy doradczej INSIGILO. Business Security Advisor w VERIFICATORS Sp. z o.o. Społeczny Konsultant Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
Pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa (...).

Przemysław Szczurek

Absolwent UE w Krakowie. Z branżą IT związany od ponad 15 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój i sprzedaż usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych.

Dr n. prawnych Marek Woch

Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej.
Wykładowca, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia, autor licznych wystąpień i publikacji naukowych.

Mariusz Madejczyk

Dyrektor Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową. Od 1999 r. był zastępcą dyrektora, a od 2005 r. – dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku, który w 2011 r. został wcielony w struktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Magdalena Sawicka

Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP oraz nadzoruje prace nad tworzonym systemem EZD RP. W latach 2000–2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Następnie kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2010 pełnomocnik Wojewody Podlaskiego.

Organizatorzy

Organizatorzy

 • logo_wsm_2018

Patronat merytoryczny

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

 

Patronat medialny

Partnerzy

 

Partnerzy

Program konferencji

Dzień 1 - 7 czerwca 2022

 • 09:00 – 09:10
 • Rozpoczęcie konferencji
  Alicja Hoc-Rolińska, Dyrektor Biura Audytu PIKW
  Adam Chwalisz, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW
 • 09:10 – 09:30
 • Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski, Zarząd PIKW
  Rafał Krzemień, Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW
  Tomasz Szmel, Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie
 • 09:30 – 10:00
 • Małgorzata Humel-Maciewiczak, Najwyższa Izba Kontroli - Standardy kontroli zarządczej w kontrolach Najwyższej Izby Kontroli – NADZÓR
 • 10:00 – 10:30
 • Karol Kwiatkowski, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego - Rola audytu wewnętrznego w procesie zmian w organizacji
 • 10:30 – 11:00
 • Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Białymstoku,

  Magdalena Sawicka, Zastępca Dyrektora Oddziału NASK- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Białymstoku,

  „EZD PUW i EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej”

Przerwa

 • 11:10 – 11:40
 • Katarzyna Kasprów-Romaniuk, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Rola uczestnika w  procesie inwestycyjnym

 • 11:40 – 12:10
 • Katarzyna Hoc-Grzeczkowicz, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Błędy zarządzania projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków publicznych

 • 12:10 – 12:40
 • Wojciech Górnik, Z-ca Dyrektora w CSIOZ, Właściciel firmy Organizacja i Zarządzanie Projektami - Prowadzenie inwestycji w czasie pandemii

Przerwa

 • 12:50 – 13:20
 • Przemysław Szczurek, Senior Manager ds Bezpieczeństwa Informacji, TÜV NORD Polska

  Czy jesteś gotowy na cyberatak? Analiza procesu decyzyjnego podczas ataku cybernetycznego
 • 13:20 – 13:50
 • dr Joanna Przybylska, CGAP, Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej - Zarządzanie kryzysowe w świetle standardów kontroli zarządczej

 • 13:50 – 14:20
 • Eryk Brodnicki, Prezes Zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa - Zarządzanie danymi osobowymi w procesie zmian   

Przerwa

 • 14:30 – 15:00
 • dr (płk rez.) Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski, prezes ASIS Poland, Doradca Red HisPol/UNED ds. bezpieczeństwa - Audyt cyberbezpieczeństwa - kiedy świat wirtualny staje się rzeczywistością

 • 15:00 – 15:30
 • Marek Zieliński, Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej - Rola Audytora a odpowiedzialność Kierownika Jednostki w procesie inwestycyjnym
 • 15:30 – 16:00
 • dr hab. Tomasz Słomka, Doktor habilitowany nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Inicjatyw dla Środowiska - Odpowiedzialność władzy za bezpieczne warunki życia obywateli w sytuacjach kryzysowych

 • 16:00 – 16:15
 • Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

Dzień 2 - 8 czerwca 2022

 • 08:50 – 09:00

 • Powitanie uczestników, rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

 • 09:00 – 09:30

 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Adiunkt Katedry Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki - Wybrane aspekty zarządzania organem administracji publicznej w warunkach zmian otoczenia prawnego i technologicznego

 • 09:30 – 10:00

 • dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi - Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi w warunkach niepewności – innowacyjność organizacyjna

 • 10:00 – 10:30

 • Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w służbach mundurowych

Przerwa

 • 10:40 – 11:10

 • Anna Wojciechowska-Nowak, Przedsiębiorca, Ekspert PIKW - Etyka w organizacji. Wartości deklarowane a wartości praktykowane.

 • 11:10 – 11:40

 • Paweł Cybulski, Ekspert PIKW -  Audyt procesu zapobiegania praniu pieniędzy w jednostkach sektora finansów publicznych – koncepcja organizacji

 • 11:40 – 12:10

 • dr Aneta Kowalewska, Zastępca Burmistrza Miasta Wyszków

  Środowisko wewnętrzne – Ewaluacja rozwoju kompetencji

Przerwa

 • 12:20 – 12:50

 • Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktycy Compliance - Wdrożyliśmy system whistleblowingowy i co dalej?

 • 12:50 – 13:20

 • dr Katarzyna Kruczek, Adiunkt, Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Zarządczej; Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu - Kontrola zarządcza jako narzędzie wspierające kierownika jednostki w obliczu permanentnie zmieniającej się rzeczywistości

 • 13:20 – 13:50

 • Tomasz Urbaniak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Biznesu, Insigilo - Świadomość zagrożeń w procesie zarządzania organizacją

Przerwa

 • 14:00 – 14:30

 • Grażyna Felisiak, Prezes, Strefa Biznesu - Znaczenie rachunkowości w niestabilnych czasach

 • 14:30 – 15:00

 • dr Kamil Czaplicki, Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW - Kontrola zarządcza w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • 15:00 – 15:30

 • dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP - Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Andrzej Kasiński, Ekspert PIKW - Wykorzystanie schematów blokowych procesów w audycie wewnętrznym

 • 15:45 – 16:00

 • Podsumowanie konferencji:

  Alicja Hoc-Rolińska – Dyrektor Biura Audytu PIKW

  Adam Chwalisz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW

 

Powyższy program jest wersją projektową i może być modyfikowany.

Prelegenci, kolejność wystąpień oraz tematy wystąpień mogą ulec zmianie.

 

Warunki uczestnictwa

KRAJOWA KONFERENCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Poprzednie edycje:

2021: XI
Ciągłość działania organizacji w czasie pandemii

W dniach 15-16 czerwca 2021 r.odbyła się XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej.

2020: X
Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania

18-19 czerwca 2020 odbyła się X edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania”. 

2019: IX
Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy

Tradycyjnie już w Warszawie, w dniach 25- 26 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Eksperci podsumowali kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce.

2018: VIII
Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych

24-25 kwietnia 2018 odbyła się już ósma edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych”. 

2017: VII

Tegoroczną Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej zorganizowaliśmy już po raz siódmy. Jej uczestnicy oceniali stan kontroli zarządczej poprzez pryzmat skuteczności wdrożonego systemu w zapobieganiu nadużyciom i korupcji. Omawiając sukcesy i porażki w realizacji ustawy, w efektywnym stosowaniu standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, nie tylko prelegenci, ale i rozdyskutowana – zarówno na sali, jak i w kuluarach – publiczność, szczególną uwagę zwracała na dwa zasadnicze problemy: chaos w aparacie pojęciowym i dokumenty tworzone jedynie jako spełnienie formalnego wymogu.

2016: VI

26 kwietnia 2016 r. zakończyła obrady dwudniowa VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod merytorycznym patronatem ACFE Polska. O ile poprzednie edycje Konferencji skupiały się na podsumowaniu bieżącego stanu realizacji ustawy, sukcesach i porażkach wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, o tyle tegoroczna edycja pozwoliła bliżej przyjrzeć się i przedyskutować zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć, oszustw i korupcji w organizacjach publicznych.

2015: V

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie spotkali się goście V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Zamysłem tego spotkania było nie tyle „jubileuszowe” podsumowanie stanu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, co przede wszystkim, wymiana zdań, poglądów i doświadczeń z jej wdrażania, ocena jej funkcjonowania oraz podzielenie się pomysłami na poprawę obecnego stanu. Zapraszając do wygłoszenia prelekcji także reprezentantów jednostek spoza sektora finansów publicznych, chcieliśmy zwrócić uwagę na pożytki i korzyści, jakie mogą wyniknąć ze spotkania administracji publicznej   i gospodarki.

2014: IV

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

2013: III

III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń.

2012: II

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy.

2011: I

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

 • adres
  ul. Sienna 93 lok. 35,
  00-815 Warszawa
 • godziny otwarcia:
  Pon - Pt : 08.00 - 17.00
  (ale teraz pracujemy zdalnie!)
 • telefon
  Ireneusz Jabłoński: 695-761-711
  Wioleta Gołaszewska: 533-315-538
  fax 22 620 94 36

  zgloszenia@pikw.pl

do góry