p-h-200x200 Paweł Harasiuk: Prawnik, śledczy i analityk dokumentów tożsamości w norweskiej policji; członek grupy eksperckiej II poziomu Nasjonalt ID Senter w Oslo; trener certyfikowanych szkoleń I poziomu z zakresu ujawniania fałszerstw dokumentów.

Temat: Fałszerstwa dokumentów tożsamości a techniczno-kryminalistyczna weryfikacja ich autentyczności.


 

 

 

Podczas mojego 30-minutowego wykładu, chciałbym w skrócie zobrazować skalę fałszerstw dokumentów tożsamości, omówić rodzaje zabezpieczeń stosowanych w dokumentach tożsamości na przykładzie paszportów, dowodów osobistych oraz praw jazdy (zarówno europejskich, jak i z krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu). W drugiej części mojej prelekcji chciałbym omówić sposoby ujawniania fałszerstw dokumentów, analizując poszczególne elementy zabezpieczające, które najczęściej podlegają modyfikacjom fałszerskim oraz sposoby ich produkcji. Jeśli wystarczy czasu, chciałbym również omówić najważniejsze kwestie dotyczące weryfikacji wzrokowej w ocenie zgodności wizerunkowej osoby poddanej kontroli ze zdjęciem w dokumencie tożsamości. Poznanie cech indywidualnych ludzkiej twarzy pozwoli na efektywną i bardziej precyzyjną weryfikację osoby w warunkach często silnej presji czasu i rozpraszających warunków otoczenia.

 

During my 30-minutes lecture I will briefly describe the scale of ID documents forgery, discuss types of security measures used in passports, ID cards and driving licences (both European as well as African and Middle East countries). In the second part of my presentation I will talk about investigation documents forgery and analyse security elements which are most frequently subject to fraudulent modification as well as methods of their production. If time permits, I would like to discuss the most important aspects of visual verification of document holder against the ID photo. Knowing individual features of human face will allow for more effective and more precise verification under strong time pressure and distracting environment.