Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania

X Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej to kolejna okazja do spotkania osób zaangażowanych w sprawne i skuteczne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, a w konsekwencji całej polskiej gospodarki. Dobrze funkcjonujący System Kontroli Zarządczej / Systemu Kontroli Wewnętrznej, to recepta na efektywne osiąganie celów, na budowanie zaufania u interesariuszy organizacji publicznych. Konferencja to znakomita okazja do podsumowania kolejnego roku funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce, doświadczeń z roku na rok coraz bogatszych. To również miejsce do zwrócenia uwagi na nowe wyzwania, stawiane chociażby przez unijną reformę przepisów o ochronie danych osobowych, czy planowane regulacje dotyczące funkcjonowania sygnalistów w polskim porządku prawnym. Do Państwa dyspozycji będą specjaliści z szeregu dziedzin - zarządzania ryzykiem, audytu, ochrony danych osobowych, compliance, wykrywania nadużyć. Nasi prelegenci posiadają kompetencje zarówno w sektorze publicznym jak i przedsiębiorstw - przenikanie się doświadczeń pozwala w naszym przekonaniu na jeszcze lepszy rozwój.

Poprzednie edycje

Jeśli nie było cię z nami poprzednio - zobacz, co Cię ominęło

Film z IX edycji konferencji


Zobacz historię poprzednich edycji

Program konferencji

18 czerwca 2020 (czwartek)

 

 • 09:30 – 10:00
 • Rozpoczęcie konferencji
  Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski – Zarząd PIKW.
  Tomasz Szmel – Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie.

Blok I Założenia autorów zapisu ustawowego „kontrola zarządcza”

 • 10:00 – 10:30
 • Marek Dyjasz, ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
  Korupcja – pułapka bez wyjścia
 • 10:30 – 11:00
 • Krzysztof Krak, były Dyrektor Gabinetu Szefa CBA, Andrzej Stryjek, Niezależny ekspert, były funkc. CBA, KGP i KSP od 2004 związany z pionem dw. z korupcją.
  Skuteczne środki antykorupcyjne - inna perspektywa na inne czasy - Czy warto wdrażać System Zarządzania Antykorupcyjnego wg ISO 37001?
 • 11:00 – 11:30
 • Radosław Chinalski, Partner PIKW, Security Awareness Expert.
  Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – doświadczenia, wnioski, perspektywy
 • 11:30 – 11:40
 • Przerwa
 • 11:40 – 12:10
 • Illona Pałka, CFE Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, członek niezależny Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury, Agnieszka Reizer, Inspektor Wojewódzki, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. EZD i Projektów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Sekretarz Rady Użytkowników EZD RP.
  System kontroli zarządczej w kryzysie światowej pandemii – czy można efektywnie zarządzać jednostką w okresie kryzysu?
 • 12:10 – 12:40
 • Joanna Karczewska, Ekspert w zakresie RODO.
  RODO w kontekście kontroli zarządczej – teoria i praktyka. Przed, w trakcie i po pandemii
 • 12:40 – 13:10
 • Ryszard Sołowiej, Ekspert PIKW, praktyk, były trener, arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  Zmiany przepisów o zamówieniach publicznych w kontekście kontroli zarządczej
 • 13:10 – 13:20
 • Przerwa

Blok II Efektywność kontroli zarządczej w różnych jednostkach sektora finansów publicznych

 • 13:20 – 13:50
 • Magdalena Wentel, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
  Zmiany myślenia – fundamenty odpowiedzialności oraz samokontrola kontroli zarządczej.
 • 13:50 – 14:20
 • Marek Sawicki, Wieloletni Audytor w jednostce centralnej administracji rządowej.
  10 urodziny. W oczekiwaniu zmian.
 • 14:20 - 14:50
 • Ireneusz Suszek, Mikronika sp. z o.o., Dyrektor Zespołu ds. Systemów Informatycznych dla Audytu i Kontroli
  dr Jolanta Hadera, Mikronika sp. z o.o. Specjalista w Zespole ds. Systemów Informatycznych dla Audytu i Kontroli
  „Systemy informatyczne wspierające procesy kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwo organizacji”
 • 14:50 – 15:20
 • Leszek Adamski, Prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).
  Andrzej Kasiński, Ekspert ds. zarządzania procesami, Master Black Belt Lean Six Sigma,  Audytor wiodący ISO 9001,
  Rozwój zawodowy audytora wewnętrznego – wymagania i standardy
 • 15:20 – 15:50
 • Krzysztof Wojtczak, Andrzej Kasiński, Robert Płaziak, Sesja pytań i odpowiedzi
 • 15:50 – 16:00
 • Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19 czerwca 2020 (piątek)

Blok III Kontrola zarządcza – potrzeba czy obowiązek? Ocena kontroli zarządczej z różnych perspektyw:

 • 8:50 – 9:00
 • Powitanie uczestników, rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
 • 9:00 – 9:30
 • Pracownika:
  Adam Snarski, Prawnik, administratywista, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
  Co zastałem jak nastałem – przemyślenia burmistrza
 • 9:30 – 10:00
 • Audytora:
  Stanisław Fecko, Audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zakopanem.
  10 lat funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu
 • 10:00 – 10:30
 • Koordynatora KZ:
  dr Joanna Przybylska, Audytor, Adiunkt Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  Koordynator Kontroli Zarządczej uczelni publicznej – studium przypadku
 • 10:30 – 10:40
 • Przerwa
 • 10:40 – 11:10
 • Kontroli Państwowej:
  Małgorzata Humel-Maciewiczak,
  Radca Prezesa NIK
  Kontrola Zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 11:10 – 11:40
 • Kierownika jednostki:
  Rafał Krzemień, Przewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
  Kontrola zarządcza oczami kierownika jednostki
 • 11:40 – 11:50
 • Przerwa
 • 11:50 – 12:20
 • Alicja Hoc-Rolińska, Kontroler Wewnętrzny, Urząd Miejski w Żarach
  Skutki niewłaściwego rozumienia kontroli zarządczej w gminie – studium przypadku
 • 12:20 – 12:50
 • Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform Sp.z o.o., Dyrektor Operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
  System dla sygnalistów – konieczność czy rozsądek?
 • 12:50 – 13:20
 • Robert Toruj, Techne sp z o.o., specjalista w zakresie systemów informatycznych, analityk biznesowy, audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  System. Ale jaki? Narzędzia IT w kontroli zarządczej.
 • 13:20 – 13:50
 • Marek Zieliński, Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, były Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
  Kontrola zarządcza a rola audytora, odpowiedzialność kierownika jednostki
 • 13:50 – 14:20
 • dr Henryk Borko, B. Rektor WSE w Warszawie, ekspert ds. oceny wniosków o środki UE w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, NCBiR,PARP.  10 lat funkcjonowania kontroli zarządczej z punktu widzenia dysponenta środków publicznych
 • 14:20 – 14:30
 • Przerwa

Blok IV Podsumowanie

 • 14:30 – 15:00
 • Leszek Adamski, Krzysztof Wojtczak, Andrzej Kasiński  Wnioski i podsumowanie konferencji
 • 15:00 – 15:30
 • Krzysztof Wojtczak, Andrzej Kasiński: Sesja pytań i odpowiedzi
 • 15:30
 • Zakończenie konferencji

Udział w dwóch dniach konferencji umożliwia zdobycie:

Jak się zarejestrować?

1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz papierowy
albo wypełnij formularz on-line

 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

 

3. Opłać udział:
skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym)

albo skorzystaj z szybkich płatności (poniżej). Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności

po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

 • Cena promocyjna 199 zł
 • 244.77 zł z VAT
 • do 25 maja 2020 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Cena regularna 249 zł
 • 306,27 zł z VAT
 • po 25 maja 2020 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału

Warunki uczestnictwa

KRAJOWA KONFERENCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Prelegenci

Poprzednie edycje:

2019: IX
Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy

Tradycyjnie już w Warszawie, w dniach 25- 26 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Eksperci podsumowali kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce.

2018: VIII
Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych

24-25 kwietnia 2018 odbyła się już ósma edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych”. 

2017: VII

Tegoroczną Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej zorganizowaliśmy już po raz siódmy. Jej uczestnicy oceniali stan kontroli zarządczej poprzez pryzmat skuteczności wdrożonego systemu w zapobieganiu nadużyciom i korupcji. Omawiając sukcesy i porażki w realizacji ustawy, w efektywnym stosowaniu standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, nie tylko prelegenci, ale i rozdyskutowana – zarówno na sali, jak i w kuluarach – publiczność, szczególną uwagę zwracała na dwa zasadnicze problemy: chaos w aparacie pojęciowym i dokumenty tworzone jedynie jako spełnienie formalnego wymogu.

2016: VI

26 kwietnia 2016 r. zakończyła obrady dwudniowa VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod merytorycznym patronatem ACFE Polska. O ile poprzednie edycje Konferencji skupiały się na podsumowaniu bieżącego stanu realizacji ustawy, sukcesach i porażkach wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, o tyle tegoroczna edycja pozwoliła bliżej przyjrzeć się i przedyskutować zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć, oszustw i korupcji w organizacjach publicznych.

2015: V

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie spotkali się goście V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Zamysłem tego spotkania było nie tyle „jubileuszowe” podsumowanie stanu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, co przede wszystkim, wymiana zdań, poglądów i doświadczeń z jej wdrażania, ocena jej funkcjonowania oraz podzielenie się pomysłami na poprawę obecnego stanu. Zapraszając do wygłoszenia prelekcji także reprezentantów jednostek spoza sektora finansów publicznych, chcieliśmy zwrócić uwagę na pożytki i korzyści, jakie mogą wyniknąć ze spotkania administracji publicznej   i gospodarki.

2014: IV

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

2013: III

III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń.

2012: II

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy.

2011: I

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Partnerzy

 • enform_maly
 • log_mik_mh

 

 • Logo_IBT
 • kikb_logo

 

Patronat medialny

 • infologo
 • kariera-w-finansach-pl-cmyk
 • poradnik_przedsieebiorcy

 

 • poradnik_pracownika
 • cena_biznesu
 • alterweb

 

Skontaktuj się z nami

 • adres
  ul. Sienna 93 lok. 35,
  00-815 Warszawa
 • godziny otwarcia:
  Pon - Pt : 08.00 - 17.00
  (ale teraz pracujemy zdalnie!)
 • telefon
  Ireneusz Jabłoński: 695-761-711
  Wioleta Gołaszewska: 533-315-538
  fax 22 620 94 36

  zgloszenia@pikw.pl

do góry